Website tạm ngưng hoạt động
Do nhu cầu nâng cấp kỹ thuật và nội dung trang tin điện tử vusta.vn, Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xin thông báo, kể từ ngày 28/10/2014 trang tin sẽ dừng đăng tải bài mới tới ngày 4/11/2014 sẽ hoạt động trở lại, vì vậy chúng tôi mong độc giả và các cộng tác viên thông cảm, tiếp tục hợp tác để trang tin vusta.vn ngày càng phát triển.