Hội Văn hóa vì môi trường

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Hội Văn hóa vì môi trường
Người đứng đầu Nhà báo Trường Giang
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Nhà 5A ngách 36 ngõ 77 đường Xuân La, Hà Nội
Điện thoại 04.7534066/0903433331
Fax  
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
 

Nguồn tin: 118.70.241.17