04:58 ICT Thứ ba, 10/12/2019
Rss Feed
Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý đối với các tổ chức xã hội ở nước ta

Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý đối với các tổ chức xã hội ở nước ta

Tổ chức xã hội là một trong những phương thức tổ chức đời sống xã hội cần thiết, hợp lý trong lĩnh vực “phi nhà nước”, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tự giác, tự quản của người dân, cộng đồng dân cư, đồng thời góp phần tạo ra sự cân bằng giữa Nhà nước và cá nhân, các cộng đồng dân cư.

Đăng lúc: 22/06/2011 02:09:58 PM | Đã xem: 3968 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Đăng lúc: 11/07/2007 07:46:04 AM | Đã xem: 2539 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Hội Việt Nam - Đan Mạch

Hội Việt Nam - Đan Mạch

Dansk Vietnamesisk Forening / Danish Vietnamese Association - DVA

Đăng lúc: 15/06/2007 02:30:38 PM | Đã xem: 2460 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Quỹ Codespa

Quỹ Codespa

Codespa Foundation - CODES

Đăng lúc: 15/06/2007 02:29:50 PM | Đã xem: 2703 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Đăng lúc: 15/06/2007 02:29:00 PM | Đã xem: 2348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Đăng lúc: 15/06/2007 02:28:05 PM | Đã xem: 2462 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll