02:29 ICT Thứ sáu, 18/10/2019
Rss Feed

Công tác của Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2018 chuyển biến rất tích cực

Đăng lúc: Thứ tư - 02/01/2019 11:41 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Ngày 27/12 tại Hà Nội, Uỷ Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam (UBKT LHHVN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm 2018 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT LHHVN Phan Tùng Mậu.

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam – Đặng Vũ Minh phát biểu

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam – Đặng Vũ Minh phát biểu

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam – Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: Đối với công tác của UBKT nói chung và của LHHVN nói riêng, nhất thiết phải chú trọng 3 vấn đề: Luôn luôn phòng ngừa hạn chế tối đa những khúc mắc, không bị động trong xử lý công việc, công khai dân chủ, tăng cường vai trò của Đảng Đoàn; Nắm vững thông tin (Kể cả thư nặc danh) và phải nắm chắc quy trình về công tác kiểm tra.... 

Theo báo cáo tổng kết, năm 2018  Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm việc với 08 hội ngành trên địa bàn Hà Nội, tập trung nắm bắt kết quả hoạt động hội và công tác phối hợp giữa hội với Liên hiệp Hội Việt Nam, thực trạng công tác kiểm tra và việc phối hợp hoạt động Ban kiểm tra với Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

Kết quả hoạt động hội và công tác phối hợp giữa hội với Liên hiệp Hội Việt Nam, mặc dù hiện nay chưa có văn bản quy chế phối hợp, nhưng các hội đã phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam trong mọi hoạt động, năm 2018 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, do cơ chế hoạt động đặc thù hội ngành, 100% thành viên Ban Kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong triển khai hoạt động nhưng các  Ban kiểm tra của các hội ngành đã phối hợp tốt với Uỷ ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao.

A2 (1)

Ông Nguyễn Quyết Chiến – UV UBKT LHHVN báo cáo kết quả hoạt động năm 2018

Đối với các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc, Trong tháng 10/2018, đại diện Uỷ ban Kiểm tra đã kiểm tra, nắm bắt hoạt động của 8 tổ chức trên địa bàn Hà Nội. Nội dung tập trung vào công tác tổ chức bộ máy hành chính, việc ban hành và triển khai các quy chế, quy định làm việc của cơ quan, đơn vị, thực hiện Điều lệ của cơ quan, tổ chức do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt và các quy định của pháp luật.

Trong số các cơ quan, tổ chức Uỷ ban Kiểm tra đến làm việc, Uỷ ban kiểm tra nhận thấy một số tổ chức tổ chức hoạt động tốt, một số tổ chức còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về tài chính, nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách hoạt động. Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội đã trao đổi, giải đáp vướng mắc, ghi nhận kiến nghị, đề xuất, có ý kiến định hướng tháo gỡ nhằm khắc phục khó khăn. Đồng thời, tư vấn, phổ biến những văn bản mới, chính sách mới, cách làm hay liên quan đến công tác quản lý của Nhà nước và Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra  đã phối hợp với các ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét và đề xuất hướng giải quyết khách quan, đúng luật liên quan tới một số vấn đề khiếu nại tố cáo tại một số hội, liên hiệp hội và đơn vị trực thuộc như: Báo Khoa học và Đời sống, Viện Địa kỹ thuật, Liên hiệp hội Phú Yên...

A3 (1)

UV UBKT LHHVN Nguyễn Văn Thi (LHH Bắc Giang) phát biểu

Năm 2018, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến rất tích cực, được coi trọng và đã từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới hoạt động hướng dẫn để tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm là chính.

Công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Tuy nhiên, Sự phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra và Ban kiểm tra các hội thành viên chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra ở các hội thành viên phần lớn là lồng ghép, kết hợp với Thường trực hội thành viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác thông tin, báo cáo còn chậm, đặc biệt là hội ngành toàn quốc.

Nhà nước chưa kịp thời thể chế hoá các Chỉ thị, Nghị quyết về Liên hiệp Hội Việt Nam dẫn đến một số cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập đối với công tác tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

A4 (1)

Quang cảnh hội nghị

Tổ chức của hội thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đặc biệt là hội ngành toàn quốc được xây dựng theo mô hình mở, không ràng buộc chặt chẽ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn, kinh phí eo hẹp, hoạt động hội còn nhiều khó khăn.

Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra của lãnh đạo hội thành viên chưa cao, chưa thống nhất. 100% uỷ viên Ban Kiểm tra hội thành viên là cán bộ kiêm nhiệm, một số đồng chí tuổi cao, thời gian dành cho công tác kiểm tra chưa nhiều, dẫn đến khó khăn, hạn chế. Cần phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của Đảng đoàn, Lãnh đạo hội thành viên đối với công tác kiểm tra.

Trong hoạt động kiểm tra, các ủy viên của các  Ban Kiểm tra phải luôn gương mẫu, nắm chắc nguyên tắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của hội thành viên; chủ động, mạnh dạn đề xuất phối hợp với Thường trực hội để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Duy trì sự phối hợp, mối quan hệ giữa Ban Kiểm tra hội thành viên với  Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam trong mọi hoạt động, đặc biệt là việc thông tin, nộp báo cáo, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực làm công tác kiểm tra.

A5 (1)

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT LHHVN Phan Tùng Mậu nêu nhiệm vụ của UBKT trong năm 2019.

Sang năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục xây dựng chương trình công tác và kế hoạch tổ chức làm việc với một số liên hiệp hội địa phương, hội ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN trực thuộc.

Ủy ban Kiểm tra sẽ tổ chức, phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ những người làm công tác kiểm tra trong hệ thống; hội thảo tổng kết, đánh giá 5 năm hoạt động công tác kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ban Kiểm tra hội thành viên phải  chú trọng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Hoạt động kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra của hội thành viên để chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, nội dung trọng tâm công tác kiểm tra trong năm. Giải quyết kịp thời, đúng quy định, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động chung của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ban kiểm tra hội thành viên cần chủ động hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết đại hội, hội nghị Ban Chấp hành, trong đó có việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định của hội thành viên.

Tiếp tục tạo điều kiện cho Ủy ban Kiểm tra về phương tiện, kinh phí để tiến hành các hoạt động kiểm tra. Phối hợp chỉ đạo Ban Kiểm tra các hội thành viên tăng cường công tác kiểm tra theo định kỳ, phối hợp và hỗ trợ tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các hội thành viên.

A6

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam – Đặng Vũ Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thiều (Chủ tịch LHH Hà Tĩnh) vừa nhận QĐ nghỉ hưu theo chế độ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tác giả bài viết: PV.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 182/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 182 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll