04:14 ICT Thứ ba, 10/12/2019
Rss Feed

Thiếu kinh phí trong hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức về KHCN

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2018 15:14 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Đây là nguyên nhân được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo ”Nâng cao kỹ năng truyền thông phổ biến kiến thức khoa học công nghệ” do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức ngày 19/11/2018 dưới sự chủ trì của ông Phan Tùng Mậu – PCT và ông Đặng Vũ Cảnh Linh – Trưởng Ban TT &PBKT LHHVN.

Ông Phan Tùng Mậu – PCT LHHVN phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Phan Tùng Mậu – PCT LHHVN phát biểu khai mạc hội thảo

Nằm trong các hoạt động thường niên của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho các tổ chức thành viên, đồng thời chia sẽ kinh nghiệm hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức của các đơn vị trong thực tiễn,  Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo - tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ 2018.

Các đại biểu đã được nghe các phần trình bày của Ban truyền thông và phổ biến kiến thức với nội dung truyền thông khoa học và công nghệ - các phương pháp, kỹ thuật thực hiện hiệu quả truyền thông khoa học và công nghệ do TS. Đặng Vũ Cảnh Linh trưởng ban và Một số hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ truyền thông và phổ biến kiến thức do Ths Phạm Thị Bích Hồng, phó trưởng ban trình bày. Các đại biểu đã đánh giá cao các nội dung tập huấn được trình bày, góp phần bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ có sự phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam với các tổ chức thành viên. Việc xây dựng các thông điệp khoa học, xây dựng chương trình truyền thông khoa học bài bản và chuyên nghiệp, lựa chọn kênh thông tin phù hợp đối tương, xác lập cơ chế phản hồi nhanh và liên tục của công chúng đối với các nhà khoa học, đặc biệt tiếp cận từ khu vực truyền thông xã hội, mạng xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở thành những nội dung hết sức bổ ích, thiết thực với các nhà khoa học trong các phần tập huấn.  

Liên hiệp hội Việt Nam hiện nay có 86 hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội tỉnh/thành phố, khoảng 450 tổ chức KH&CN trực thuộc. Với đặc điểm, thế mạnh là tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thế mạnh là tập hợp đông đảo các nhà khoa học đa ngành, đa nghề, có trình độ cao và tâm huyết với công cuộc phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho người dân thông qua các tổ chức thành viên, có nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc làm việc tại cộng đồng, có hệ thống báo chí đa ngành...

Thời gian qua, LHHVN đã tích cực thực hiện hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức (thông qua xuất bản báo, tạp chí; biên soạn sách, tài liệu, tờ rơi; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo; thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình phổ biến kiến thức; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường,…), góp phần đưa tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống, nâng cao dân trí, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, trong phần thảo luận tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng hoạt động TT&PBKT KH&CN là một loại dịch vụ công, tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn chưa xây dựng được một cơ chế đầu tư thích hợp, tạo điều kiệnthuận lợi cho quá trình  thúc đẩy chuyển giao nhanh, hiệu quả loại hình dịch vụ công này từ phía nhà nước sang các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cũng như huy động, khuyến kihisch sự tham gia của các tổ chức trong hoạt động TTPBKT KH&CN . Ngoài ra, điều kiện về nhân lực còn mỏng, chính sách chưa quyết liệt, kinh phí đầu tư thấp, vì thế các hoạt động TT&PBKT KH&CN do các tổ chức thành viên thực hiện nói chung chưa phong phú, chưa thu hút được sự tham gia thường xuyên đông đảo của cộng đồng là đối tượng thụ hưởng, chịu tác động, chưa bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết nên hiệu quả chưa cao.

t22

Ông Đặng Vũ Cảnh Linh – Trưởng ban Ban TT &PBKT chia sẻ kỹ năng truyền thông PBKT KHCN

Theo ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại hội thảo, phải coi trọng vai trò công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ như một công cụ hữu hiệu, một “loa thông tin” trong công việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức của ngành, phục vụ cho công tác Hội rất có hiệu quả. Công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đối với các chi hội,liên chi hội của Hội phải thúc đẩy thông tin tri thức, lan tỏa từ TW đến các địa phương, đến các tổ chức và hội viện,làm thay đổi nhận thức và hành động trong toàn Hội.

Luôn chú ý tính hiệu quả hoạt động của công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ của Hội bằng hình thức: Các đơn vị thành viên báo cáo kết quả hoạt động các kỳ, cuộc (hội thảo, tập huấp, sự kiện hằng năm).Mỗi đợt/cuộc/sự kiện có bao nhiêu người tham gia, hiệu ứng, hiệu quả ra sao, tác động như thế nào?

Ông  Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động VN thẳng thắn: Một trong những khó khăn mà Hội nào cũng gặp phải là thiếu kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức. Ngoài những kinh phí hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước và của LHHVN, là những kinh phí góp phần TT PBKT chính thống trên tinh thần chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, có một số đơn vị, doanh nghiệp muốn tài trợ, nhưng phải lồng ghép với các nội dung của họ nên Hội đã từ chối

Đối với các Hội thì công tác TT PBKT là một trong những công tác quan trọng nhất, vì là nơi tập hợp các trí thức, những người có kiến thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm về mọi lĩnh vực KHCN. Việc phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng dường như nó chưa được coi trọng, ví dụ như việc đầu tư kinh phí cho công việc này còn quá ít. Đề nghị LHHVN  đề xuất với nhà nước lưu ý tới kinh phí.

t23

Quang cảnh hội thảo

Theo đại biểu Nguyễn Kim Vân - PCT.Hội KHKT Bảo vệ thực vật VN muốn thực hiên thành công một nhiệm vụ Truyền thông và phổ biến kiến thức KHCN cần phải nhiệt tình và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụTruyền thông và phổ biến kiến thức KHCN; Nhạy bén, cập nhật thông tin, năm bắt được các chủ trương chính sách của NN, nắm tình hình trong nước và thế giới; Bám sát thực tiễn sản xuất, kinh tế, đời sống xã hội và chuyên môn; Sáng suốt lựa chọn vấn đề cấp thiết nhất để đề xuất nhiệm vụ kịp thời chính xác, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội; Suy nghĩ, tìm tòi và có phương án khả thi để thực hiện và giải quyết vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Truyền thông và phổ biến kiến thức KHCN

Từ kinh nghiệm thực tế của Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Phú -  PCT kiêm TTK thừa nhận công tác truyền thông phổ biến kiến thức KHCN  của các đơn vị trực thuộc Hội chưa thực sự chủ động kết nối với các đơn vị truyền thông, chưa có kế hoạch dài hạn mà còn tùy hứng. Đài, báo cần gì thì họ đến liên hệ và Hội sẵn sàng đáp ứng chứ chưa có những bàn bạc, lên kế hoạch trước về một kế hoạch truyền thông giữa Hội và các đơn vị truyền thông quốc gia, báo, đài. Bởi thế, những thành công của chúng tôi tuy rất đa dạng nhưng chưa có điều kiện phổ cập tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng. Vẫn còn các đơn vị trực thuộc Hội hoạt động dựa dẫm, thậm chí không hoạt động, chưa thực sự phát huy hết nội lực của chính mình…

Kết thúc hội thảo, ông Phan Tùng Mậu đánh giá cao các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu đến từ các Hội ngành Trung ương. LHHVN sẽ tổng hợp, hoàn thiện làm tiền đề để triển khai Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Chính phủ chỉ đạo.  Đây là Đề án do Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng một hệ sinh thái số do người Việt làm chủ, có năng lực tích hợp mọi tri thức, thông tin, dữ liệu công cộng, tài nguyên số của Việt Nam và được sử dụng phổ biến trong xã hội.Tiếp tục liên kết các thành viên tạo thành các mạng lưới trong từng lĩnh vực nhằm truyền thông, phổ biến kiến thức tốt hơn, nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu người dân và xã hội hiện đại. Đồng thời, vận động để Quốc hội ban hành Luật Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ nhằm tạo hành lang pháp lý và quy định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như xã hội nâng tầm nhận thức về khoa học công nghệ, tạo đà bứt phá nhằm xây dựng một nền khoa học và công nghệ phát triển, hiện đại.

Tác giả bài viết: PV.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll