20:01 ICT Thứ tư, 24/04/2019
Rss Feed
Đăng lúc: 07/09/2015 08:49:46 AM | Đã xem: 1748 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Ảnh bìa Tạp chí số 43 phát hành vào ngày 31/8/2015

Phát hành miễn phí Tạp chí Trí thức Phú Yên đến Trung tâm học tập cộng đồng trong toàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, mới đây, Tạp chí Trí thức Phú Yên quyết định đồng hành cùng các đơn vị gồm: Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu, Công ty Quảng cáo Chấn Hưng, Công ty Kiến trúc Delta, Bưu Điện tỉnh Phú Yên tổ chức phát hành miễn phí Tạp chí Trí thức đến 112 Trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh, Thị xã Sông Cầu và huyện Sông Hinh.

Đăng lúc: 03/09/2015 12:24:00 PM | Đã xem: 1995 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
GS Jong Kyu Ha – Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Chủ tịch CASE tại Hội thảo

Hội thảo Phổ biến Kiến thức “Nâng cao chất lượng viết và biên tập ấn phẩm khoa học nhằm mục đích xuất bản ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế cho các Hội thành viên”

Nằm trong Chương trình Truyền thông và Phổ biến kiến thức năm 2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), ngày 20-22/8/2015 tại Hà Nội, Hội Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội thảo PBKT “Nâng cao chất lượng viết và biên tập ấn phẩm khoa học nhằm mục đích xuất bản ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế cho các Hội thành viên”

Đăng lúc: 25/08/2015 02:29:47 PM | Đã xem: 2267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Đăng lúc: 10/08/2015 09:23:06 AM | Đã xem: 1908 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Cán bộ LHH hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ cho nông dân

LIÊN HIỆP HỘI LÀO CAI LÀM TỐT CÔNG TÁC THÔNG TIN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội đã được ghi trong Điều lệ và Chỉ thị 42 của Bộ chính trị là Thông tin, phổ biến kiến thức cho nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học công nghệ. Đi đầu trong truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống;

Đăng lúc: 28/07/2015 04:29:18 PM | Đã xem: 2461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Mô hình trồng thử nghiệm Măng tây xanh tại Bắc Giang (nguồn www.busta.vn)

KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN KIẾN THỨCKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC GIANG

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2000. Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được kiện toàn; khi mới thành lập đều là cán bộ kiêm nhiệm, đến nay, cơ quan thường trực gồm 13 cán bộ; trong đó có Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch chuyên trách; bộ máy tham mưu, giúp việc gồm: văn phòng và 03 ban: ban tư vấn, phản biện; ban thông tin và ban khoa học kỹ thuật. Các tổ chức, đơn vị trực thuộc hiện có Trung tâm tư vấn, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và môi trường; Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật và Câu lạc bộ trí thức tỉnh. Có 23 hội thành viên, với trên 6 vạn hội viên.

Đăng lúc: 23/07/2015 10:47:00 PM | Đã xem: 1548 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 176/2019 new (1)

Market Ban tin so 176 Trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small