09:01 ICT Thứ năm, 23/05/2019
Rss Feed
Đăng lúc: 10/08/2015 09:23:06 AM | Đã xem: 1924 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Cán bộ LHH hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ cho nông dân

LIÊN HIỆP HỘI LÀO CAI LÀM TỐT CÔNG TÁC THÔNG TIN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội đã được ghi trong Điều lệ và Chỉ thị 42 của Bộ chính trị là Thông tin, phổ biến kiến thức cho nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học công nghệ. Đi đầu trong truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống;

Đăng lúc: 28/07/2015 04:29:18 PM | Đã xem: 2485 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Mô hình trồng thử nghiệm Măng tây xanh tại Bắc Giang (nguồn www.busta.vn)

KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN KIẾN THỨCKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC GIANG

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2000. Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được kiện toàn; khi mới thành lập đều là cán bộ kiêm nhiệm, đến nay, cơ quan thường trực gồm 13 cán bộ; trong đó có Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch chuyên trách; bộ máy tham mưu, giúp việc gồm: văn phòng và 03 ban: ban tư vấn, phản biện; ban thông tin và ban khoa học kỹ thuật. Các tổ chức, đơn vị trực thuộc hiện có Trung tâm tư vấn, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và môi trường; Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật và Câu lạc bộ trí thức tỉnh. Có 23 hội thành viên, với trên 6 vạn hội viên.

Đăng lúc: 23/07/2015 10:47:00 PM | Đã xem: 1554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức
Liên hiệp Hội Thái Bình tổ chức tập huấn cho người dân về bảo vệ môi trường (nguồn ảnh http://www.vustathaibinh.vn/)

KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI BÌNH

Nhìn nhận đúng vai trò của khoa học công nghệ, Đảng và Nhà nước ta đã xác định khoa học công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Chính vì điều đó, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã coi hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là một hoạt động trọng tâm trong hoạt động của Hội.

Đăng lúc: 22/07/2015 01:53:21 PM | Đã xem: 3169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Lãnh đạo LHH Ninh Bình giám sát Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2015 (nguồn internet)

KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH BÌNH

Trong tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Ninh Bình luôn được biết đến là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự định hướng, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình không ngừng lớn mạnh. Hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh đã phát triển nhanh, mạnh. Đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh có 18 Hội thành viên và 01 Trung tâm trực thuộc với gần 300.000 hội viên.

Đăng lúc: 21/07/2015 11:21:00 AM | Đã xem: 2649 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Thường trực tỉnh ủy làm việc với LHH Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Bắc Ninh (nguồn internet)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TỈNH BẮC NINH

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số: 16/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay hệ thống Liên hiệp Hội có 10 hội thành viên (Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc sư, Hội Cầu đường, Hội Sinh vật cảnh, Hội Làm vườn, Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội Khuyến học, Hội Doanh nghiệp NVV, Hội Nhà báo), các hội thành viên có tổng số trên 1.000 huyện hội, chi hội trực thuộc với gần 220.000 hội viên.

Đăng lúc: 20/07/2015 01:09:10 PM | Đã xem: 2333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 177/2019 new (1)

Trang 1 Ban tin so 177 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small