04:53 ICT Thứ tư, 18/09/2019
Rss Feed

Chiến lược phát triển VACPA đến năm 2025

Đăng lúc: Thứ năm - 07/01/2016 13:59 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Với mục tiêu hoàn thiện các hoạt động hiện có và mở rộng những hoạt động mới, trong đó tập trung hộ trợ Hội viên nâng cao chất lượng dịch và uy tín nghề nghiệp. Từ bây giờ cho đến năm 2025, VACPA sẽ phát triển số lượng Hội viên lên 3500-4000 người.

Ảnh internet

Ảnh internet

Theo đó, rà soát và cập nhật hệ thống quy chế hoạt động hiện hành, kiện toàn các văn bản hướng dẫn quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính nhất quán, rõ ràng và có thể triển khai, đánh giá hiệu quả và phân định trách nhiệm của mỗi cá nhân tham gia triển khai công việc. Phát triển đội ngũ nhân sự chuyên trách có số lượng, trình độ và kỹ năng phù hợp cho mỗi nhiệm vụ công việc.

Hoàn thiện và triển khai các sản phẩm dịch vụ với chất lượng và cách thức chuyên nghiệp hơn, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của Hội viên, đảm bảo quyền lợi Hội viên.

Triển khai các khóa đào tạo nội bộ hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy chế và quy trình đã ban hành, nâng cao kỹ năng xử lý công việc của các cán bộ chuyên trách của Hội, tăng cường sự hợp tác trao đổi nội bộ để đảm bảo tính nhất quán và chủ động đề xuất giải quyết vướng mắc khi phát sinh.

Lập kế hoạch tài chính phù hợp với lộ trình phát triển các hoạt động của Hội, đảm bảo nguyên tắc cân đối thu chi và có tích lũy cho phát triển bền vững. Chủ động tìm kiếm các nguồn thu mới trong phạm vi chức năng và quyền của Hội.

Thực hiện tự rà soát và đánh giá kết quả hoạt động theo các tiêu chí mô hình của CAPA để đưa ra kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và nâng cao chất lượng hoạt động.

Duy trì tốt và phát triển hiệu quả hơn các mối quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của Hội như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để có được hỗ trợ, phối hợp triển khai các hoạt động thuộc chức năng của Hội và sự công nhận về uy tín chuyên môn, đóng góp của Hội với sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam.

Đến năm 2025, đưa VACPA trở thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp trong đó, cập nhật hệ thống quy chế hoạt động phù hợp với quy mô và kế hoạch phát triển, thu hẹp khoảng cách với những thông lệ tốt nhát của quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là kiện toàn cơ cấu tổ chức với sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng và hệ thống quy chế nội bộ nhất quán, khả thi trong triển khai và rõ ràng trong đánh giá hiệu quả thực hiện, thu hút được nhân lực có uy tín, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc; Hoàn thành các nghĩa vụ của tổ chức Hội viên đối với các tổ chức Hội cấp trên, bao gồm Vusta, CAPA, IFAC. Làm tốt vai trò cầu nối giữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam với tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế; Đảm bảo tự chủ về tài chính. Xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực năng động sáng tạo, trình độ đáp ứng quy mô và yêu cầu hoạt động.

Về định hướng đến năm 2025, hoàn thiện về chất lượng dịch vụ Hội viên, sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ. Nâng cấp công nghệ áp dụng trong hoạt động quản lý và hỗ trợ Hội viên.

Hàng năm, thực hiện các cuộc khảo sát online để thu thập ý kiến của Hội viên về chất lượng các dịch vụ mà Hội đang cung cấp, nhu cầu và nguyện vọng hỗ trợ chuyên môn để Hội có cơ sở xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ của Hội. Đồng thời thực hiện tham vấn ý kiến online của Hội viên về một số vấn đề cụ thể như chuyên đề đào tạo, dự thảo văn bản pháp luật, dự thảo chuẩn mực nghề nghiệp

Thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn và diễn đàn thảo luận online để kịp thời hỗ trợ Hội viên giải đáp vướng mắc chuyên môn, tham gia đề xuất ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về các kiến nghị của Hội viên.

Xây dựng và ban hành quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ do Hội viên cung cấp và triển khai thực hiện tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ Hội viên số 6 của IFAC. Xây dựng quy trình hướng dẫn xử lý khiếu kiện của Hội viên và triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi được bảo vệ lợi ích của Hội viên.

Là đối tác quan trọng của các cơ quan nhà nước liên quan đến quản lý nghề nghiệp thông qua việc triển khai hiệu quả những chương trình hợp tác nâng cao chất lượng và danh tiếng nghề nghiệp.

Được Bộ Tài chính tin tưởng và chuyển giao thêm quyền hạn tham gia sâu hơn vào những hoạt động quản lý nghề nghiệp như tổ chức kỳ thi KTV Việt Nam, tổ chức các khóa đào tạo cho học viên chưa đủ điều kiện chuyên ngành để đủ điều kiện dự thi kiểm toán viên. Tổ chức đào tạo kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành kế toán, kiểm toán.

Lập và thực hiện kế hoạch tài chính phù hợp với lộ trình phát triển những hoạt động của Hội, đảm bảo nguyên tắc cân đối thu chi và có tích lũy cho phát triển bền vững. Chủ động tìm kiếm các nguồn thu mới trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Hội. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý tài chính để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và hiệu quả. Thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán hàng năm báo cáo tài chính của Hội.

Tác giả bài viết: HT
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small