04:22 ICT Thứ ba, 10/12/2019
Rss Feed

Kinh nghiệm hoạt động hiệu quả của Hội Kế toán tỉnh Hải Dương qua một nhiệm kỳ hoạt động

Đăng lúc: Thứ tư - 21/11/2018 20:42 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Hội Kế toán tỉnh Hải Dương là một tổ chức nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán, kiểm toán. Hội được thành lập từ năm 2001, đã trải qua 4 kỳ đại hội, đến nay có 8 đơn vị trực thuộc với 200 hội viên. Quá trình phát triển của Hội đã thu hút được sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân, những nhà quản lý tài chính, kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và đội ngũ những người làm công tác kế toán của các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trong tỉnh.

Hội Kế toán tỉnh Hải Dương có 8 chi hội trực thuộc, thành lập các ban chuyên môn bao gồm: Ban tuyên truyền, tổ chức và Hội viên; Ban tư vấn và đào tạo - nghiên cứu khoa học; Ban kiểm tra; Ban tài chính; Văn phòng Hội. Công tác tổ chức của Hội đến các chi hội đã sớm được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, đã duy trì nề nếp hoạt động của Hội theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Hội. Hội viên đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, thường xuyên được cập nhật bổ sung kiến thức đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Kế toán tỉnh Hải Dương gặt hái được nhiều thành công. Hội tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, cụ thể từ năm 2013-2018 Hội đã tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho 4.592 lượt hội viên , cán bộ kế toán các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp. Trong 5 năm qua, Hội đã mở 20 lớp đào tạo và đào tạo lại công tác kế toán cho gần 500 cán bộ kế toán, mở 7 lớp kế toán trưởng cho gần 200 học viên. Mở 3 lớp bồi dưỡng cho giám đốc với 76 học viên, 3 lớp ôn thi cho trên 500 học viên. Các lớp đào tạo đạt chất lượng tốt, tỉ lệ khá giỏi đạt trên 80% . Hội tích cực tham gia hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội. Hội chấp hành đầy đủ các nội dung văn bản của Bộ Tài chính và Hội Kế toán, Kiếm toán Việt Nam về “đăng ký và quán lý hành nghề kế toán” và “chuẩn mực đạo đức về nghề nghiệp kế toán”… 
Trong nhiệm kỳ, Hội Kế toán Hải Dương luôn bảo đảm tốt vai trò là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hải Dương, là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương.
Hội Kế toán tỉnh Hải Dương là một trong những hội mạnh trong hệ thống Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, được nhiều hình thức khen thưởng của các cấp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.
Để có được thành công như trên, Hội đã tổng kêt, rút ra một vài kinh nghiệm hoạt động hiệu quả.
Thứ nhất: Để mọi hoạt động của Hội phát triển bền vững, hiệu quả cần phải có giải pháp nhằm củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ hội cả về số lượng và chất lượng từ ban chấp hành đến các chi hội. Cán bộ hội phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ quản lý, phải tốt về phẩm chất đạo đức, phong các làm việc, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, với hội. Có như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng việc phát triển hội viên mới, các chi hội cũng thường xuyên xem xét đã đưa ra khỏi danh sách những hội viên không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và những quy định của điều lệ hội.
Thứ hai: phương châm của Hội Kế toán và Kiêrm toán Việt Nam đề ra là: “Đoàn kết - hội nhập - phát triển” cần được quán triệt và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của hội, tổ chức hội các cấp và mọi thành viên cần đồng lòng, đồng sức, đồng tâm vì mục đích chung.
Thứ ba: Cần tranh thủ tối đa sự chỉ đạo giúp đỡ của trung ương hội kế toán, kiểm toán, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh Hải Dương, các ngành, các cấp của tỉnh đặc biệt là ngành tài chính và ngành thuế. Mọi hoạt động của hội sẽ thành công, có chất lượng cao chỉ khi nào nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên.
Trên 15 năm hoạt động của hội (2001-2018), Hội đã trải qua 3 nhiệm kỳ, các cán bộ, hội viên, các chi  hội, đơn vị trực thuộc luôn phấn đấu không ngừng, khắc phục khó khăn trở ngại và thách thức để từng bước phát triển hội cả về tinh thần, vật chất. Hoạt động nghề nghiệp, hoạt động khoa học kỹ thuật đã có đóng góp đáng kể cho sự nghiệp xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển của nền kinh tế xã hội và sự nghiệp kế toán, kiểm toán trong tỉnh. 
Trong suốt quá trình hoạt động,  Hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan đảng, chính quyền, đặc biệt là cục thuế tỉnh và Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Hải Dương, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Trung ương Hội Kiểm toán, Kế toán Việt Nam và các đơn vị tỉnh bạn về các mặt.
Hi vọng trong nhiệm kỳ tới, Hội có thêm nhiều kinh nghiệm hoạt động tạo sự biến chuyển mạnh mẽ đột phá, xứng đáng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp mạnh, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển và hội nhập kinh tế thời kỳ đổi mới.

Tác giả bài viết: Trần Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll