04:41 ICT Thứ ba, 10/12/2019
Rss Feed

Liên hiệp Hội Bình Định -05 năm chặng đường nhìn lại

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/11/2018 11:19 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2013-2018 đã qua, Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định (Liên hiệp Hội-LHH) ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội, là mái nhà chung tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tư vấn, phản biện, giám định xã hội là nhiệm vụ đặc thù của Liên hiệp Hội

Tư vấn, phản biện, giám định xã hội là nhiệm vụ đặc thù của Liên hiệp Hội

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức và đề ra những kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn một cách hiệu quả. Bắt đầu từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức, góp phần phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tập hợp những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức và các Hội thành viên gửi tới Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Là thành viên của Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp Hội Bình Định tham gia đầy đủ và có những đóng góp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao vào các hoạt động, hội nghị, hội thảo do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức; Hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chất lượng hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hội càng được nâng lên rõ rệt thông qua tổ chức thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội, thành lập Văn phòng cơ quan thường trực, 2 Ban chuyên môn; qui hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên theo chức danh nhiệm vụ; xây dựng các qui chế làm việc của Liên hiệp Hội, của Ban Chấp hành và của Đảng đoàn. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội đã bầu bổ sung 04 ủy viên BCH từ các Hội thành viên gia nhập mới, nâng số lượng ủy viên BCH từ 37 ủy viên lên 41 ủy viên; có 09 ủy viên BCH và 03 ủy viên Ban Thường vụ được bầu thay thế, bổ sung do có thay đổi về nhân sự của cơ quan Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và các đơn vị liên quan. Lãnh đạo Liên hiệp Hội luôn theo dõi một cách sâu sát, chủ động trong vai trò điều phối các hoạt động của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. 05 năm qua, phát triển được 6 hội và đơn vị trực thuộc tham gia là thành viên của Liên hiệp Hộinâng tổng số hội, tổ chức  thành viên từ 26 (năm 2013) lên 32 (năm 2018) bao gồm cả hội thành viên, tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị trực thuộc với khoảng 95.000  hội viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, công nghệ thông tin, giaothông, xây dựng, khoa học- công nghệ, văn hoá, du lịch, y tế, giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu... Đội ngũ hội viên bao gồm nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao – Đây chính là lực lượng trí thức quan trọng luôn đi đầu trong việc tuyên truyền phổ biến, ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, góp phần tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới  trong thực tiễn sản xuất và đời sống của tỉnh nhà; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội... nhiều công trình, đề tài khoa học và công nghệ đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.

Một nhiệm vụ đặc thù luôn được Liên hiệp Hội quan tâm hàng đầu là hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã chủ động đề xuất và được UBND  tỉnh giao thực hiện hàng chục nhiệm vụ tư vấn phản biện, nội dung tư vấn, phản biện khá rộng, trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội; nổi bật là các vấn đề lớn có tầm vĩ mô như các qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qui hoạch phát triển ngành, các đề án, dự án tính chất chuyên môn sâu, có tác động trực tiếp đến người dân, môi trường như: “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035”; “Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; “Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu vực Công nghiệp tập trung phía nam Quốc lộ 19 tỉnh Bình Định đến năm 2030”; “Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035”; “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035- Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt”...

Trong ảnh: LHH tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035”

“Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một hoạt động nổi trội của Liên hiệp Hội Bình Định trong nhiệm kỳ qua. Nhiều quy hoạch, chương trình, đề án lớn của tỉnh được Liên hiệp Hội  tổ chức thực hiện và đã thông tin kịp thời nhiều ý kiến đóng góp xác đáng cả đồng thuận lẫn trái chiều, nhiều định hướng giúp cho tỉnh hoàn thiện các chính sách, quy hoạch, đề án quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội” – Ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Những hoạt động mang tính định kỳ được Liên hiệp Hội chủ trì tổ chức hằng năm đã góp phần tập hợp được đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, đó là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Nếu những nhiệm kỳ trước đó, việc tổ chức mang tính khơi gợi tinh thần tham gia học hỏi sáng tạo thì đến nhiệm kỳ này, với sự năng động phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Liên Hiệp Hội, các hội thi đã thực sự trở thành sân chơi khoa học công nghệ có ý nghĩa thiết thực, là nơi thể hiện niềm say mê nghiên cứu và cống hiến của lực lượng trí thức. Đó còn là nơi gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn sản xuất của người đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào công tác chuyên môn trên từng lĩnh vực, cương vị công tác của mình. Thông qua các hoạt động đó đã góp phần phát hiện, khích lệ, ươm tạo, tôn vinh tài năng khoa học trên nhiều lĩnh vực của tỉnh nhà.Từ kết quả cao của các Hội thi, Cuộc thi trong tỉnh, Liên hiệp Hội còn là cầu nối giới thiệu các công trình, tạo điều kiện cho trí thức khoa học công nghệ của tỉnh có điều kiện tham dự thicác Hội thi, Giải thưởng, Tôn vinh cấp quốc gia...

Với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Liên hiệp Hội được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện định kỳ 2 năm 1 lần. 5 năm qua, tổ chức được 3 Hội thi với 205 giải pháp đăng ký tham gia, trong đó có 99 giải pháp đạt giải. Đặc biệt, Liên hiệp Hội liên tục đề cử các giải pháp đoạt giải cao cấp tỉnh dự thi toàn quốc, năm 2016 đạt 1 giải ba, nổi bật năm 2017 đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích. Liên hiệp Hội cũng được khen tặng là một trong các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Hội thi toàn quốc.

Về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Năm 2016,  tỉnh đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích, năm 2017 đạt 1 giải Ba và 1 giải khuyến khích. Đồng thời để hưởng ứng phong trào thi đua của trí thức cả nước, trong các năm qua, Liên hiệp Hội đã bình chọn và giới thiệu 02 trí thức tiêu biểu của tỉnh để Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh tại Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu KH&CN toàn quốc (năm 2016 và 2017) và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn, giới thiệu đề tài, dự án có chất lượng, đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi để đề xuất tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018.

Tôn vinh trí thức tiêu biểu được xem là một trong những hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ qua. Liên hiệp Hội đã chủ động chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 2 lần tôn vinh trí thức nhân ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (lần thứ nhất năm 2016 tôn vinh 34 trí thức, lần thứ hai năm 2018 tôn vinh 62 trí thức). Qua đó, tôn vinh trí thức tiêu biểu trong và ngoài tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, các trí thức được vinh danh đã hết sức cảm kích và nhận thức sâu sắc hơn về vị thế và trách nhiệm của người làm công tác KH&CN, từ đó tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Đại diện cho trí thức tiêu biểu, phát biểu tại lễ Tôn vinh Trí thức tiêu biểu về KH-CN tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018; TTƯT.BSCKII. Phạm Văn Phú (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) chia sẻ: “Nhiều năm qua, Liên hiệp Hội thực sự là cầu nối, là nơi tập hợp trí thức với nhiều hoạt động hữu ích động viên khuyến khích các hội thành viên tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng KHKT”. Liên hiệp Hội - “mái nhà chung” – là địa chỉ tin cậy để giới trí thức trong tỉnh tham gia hoạt động và cống hiến: “Chính sự quan tâm đãi ngộ của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên rất lớn giúp chúng tôi tiếp tục “dấn thân” trên hành trình NCKH, ngày càng  phát huy năng lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.

Liên hiệp Hội chủ trì tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Đây thực sự là một sân chơi sáng tạo quen thuộc cho lứa tuổi học đường. Các kỳ thi được đông đảo học sinh các cấp tham gia, qua đó phát huy tiềm năng và tính sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, có nhiều ý tưởng, giải pháp, mô hình hay được phát hiện, đánh giá cao, tập trung vào các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, phần mềm tin học…Số lượng và chất lượng các đề tài dự thi tăng lên đáng kể, ở Cuộc thi lần thứ 2 (2015) có 29 đề tài tham dự thi và đạt 27 giải thưởng; lần thứ 4 (2017) có 45 đề tài dự thi với 33 giải thưởng được trao; lần thứ 5 (2018) có 53 đề tài dự thi với 43 giải thưởng; trong số đó đã có 7 đề tài đạt giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 và 12, 13, 14  gồm 2 giải nhì, một giải ba và 4 giải khuyến khích.

Nhìn nhận về kết quả hoạt động LHH trong nhiệm kỳ qua, GS.TSKH Đặng vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đánh giá: “LHH Bình Định đã tổ chức rất thành công các Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, và vui mừng hơn nữa khi năm nào trong số các công trình của các nhà sáng tạo Bình Định tham dự các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng toàn quốc đều đạt giải cao. Thêm nữa, LHH đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ Tôn vinh trí thức tiêu biểu về KH-CN, việc làm này có tác dụng góp phần động viên anh chị em trí thức đóng góp trí tuệ và sức lực của mình xây dựng và phát triển quê hương Bình Định”  

Liên hiệp Hội còn đứng ra chủ trì, vận động đội ngũ chuyên gia đến từ các hội thành viên, đơn vị hoạt động KH&CN tham gia triển khai thành công các nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Những năm qua, hoạt động này đã chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật.Mỗi năm đều có nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở tới cấp Nhà nước được Liên hiệp Hội, hội thành viên và các tổ chức khoa học chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tập trung vào nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo...Kết quả của những nghiên cứu mang lại hiệu quả thiết thực, khả năng ứng dụng cao trong đời sống, sản xuất,nhất là tại vùng nông thôn, địa bàn khó khăn, góp phần cải thiện môi trường, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Có những đề tài, dự án được đánh giá xuất sắc như: Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung; rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định”bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB của trường Đại học Y Dược Thái Bình. Từ hiệu quả cao của mô hình mang lại, Liên hiệp Hội đang phối hợp với một số đơn vịtiếp tục triển khai chuyển giao kết quả đề tài trong xử lý rác thải nông thôn, xử lý mùi hôi chuồng trại đến với người dân trên địa bàn tỉnh... Hoặc dự án“Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho cộng đồng ở vùng ven đê Đông tỉnh Bình Định”vàdự án“Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nhơn Hải“  do Qũy Môi trường toàn cầu tài trợ kinh phí cũng được đánh giá cao sau khi dự án kết thúc, kết quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng khó khăn. Và nhiều đề tài đang được triển khai, như: “Sưu tầm và bảo tồn giá trị các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền Bình Định; “Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cây hoa kiểng tại làng nghề Bình Lâm (Tuy Phước) bước đầu mang lại những kết quả khả quan.

bd2

Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ thực hiện đề tài sưu tầm các bài thuốc dùng trong võ y tại nhà  Võ  sư Hồ Sừng (huyện Tây Sơn – Bình Định)

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức (PBKT) khoa học và công nghệ nhiệm kỳ qua được Liên hiệp Hội chú trọng đổi mới phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức phục vụ từng đối tượng và trong từng điều kiện cụ thể. Hình thức hoạt động nổi bật nhất trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả cao đó là PBKT thông qua Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, xuất bản 6 kỳ /năm, và duy trì việc đăng tải tin, bài thường xuyên lên Trang thông tin điện tử (website) bidiusta.vn. Đến nay, đã xuất bản được 27 kỳ bản tin Khoa học và kỹ thuật; số lượng truy cập website không ngừng tăng lên, mỗi ngày có hơn 100 lượt truy cập, tính đến nay, đã có gần 2 triệu lượt, nội dung tin bài được cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Các kênh thông tin đã truyền tải những nội dung hữu ích đến với bạn đọc và thu hút được sự quan tâm của độc giả trong và ngoài tỉnh; Kênh thông tin bản tin và website đã trở thành cầu nối giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc, với các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh bạn.

Mặt khác, Liên hiệp Hội còn tranh thủ các điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ tiếp cận với các nhà khoa học, tiếp thêm động lực, nuôi dưỡng ước mơ khoa học, LHH đã chủ động phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện với các nhà khoa học hàng đầu thế giới cho trí thức trẻ Bình Định tham gia. Nhờ vậy mà trong vài năm trở lại, lực lượng trí thức trẻ, các thế hệ sinh viên, đoàn viên thanh niên trong tỉnh có thêm một hoạt động thiết thực và bổ ích khi được giao lưu với các nhà khoa học, các giáo sư, các nhà khoa học đạt giải Noben của thế giới. Điển hình như: LHH đã phối hợp với Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tổ chức buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor (Đại học Geneva - Thụy Sĩ) về chủ đề “Những thế giới khác trong vũ trụ. Cuộc tìm kiếm những anh em song sinh của trái đất”, thu hút gần 1.000 hội viên và những người yêu thích thiên văn tham dự; vào năm 2016, tổ chức buổi giao lưu nói chuyện với Giáo sư Kurt Wüthrich - Nobel về Hóa học năm 2002 cho 1.000 giáo viên, học sinh, sinh viên, bác sĩ và công chúng yêu khoa học trong tỉnh. Thông qua các buổi giao lưu đã tạo sự hứng khởi, lạc quan, cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như tiếp thêm lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho giới trí thức tỉnh nhà, nhất là cho thanh thiếu niên, học sinh.

Với kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực hoạt động, LHH vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen 4 năm liền (2013-2016); đặc biệt năm 2017, Liên hiệp Hội được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Liên Hiệp Hội Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh; năm 2018 được Bộ Khoa học và Công nghệ - Liên Hiệp Hội Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng, Hội thi 2 năm 2017-2018.

Có thể khẳng định nhiệm kỳ IV (2013-2018) đánh dấu một chặng đường khởi sắc của Liên hiệp Hội Bình Định. Để đạt được những kết quả đó, phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự ủng hộ của các Sở, ngành, hội đoàn thể trong tỉnh; sự chủ động tích cực và triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hoạt động của lãnh đạo Liên hiệp Hội, sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ liên hiệp Hội và các hội thành viên, sự đoàn kết của lực lượng trí thức KHCN tỉnh nhà trong một mục tiêu chung xây dựng Liên hiệp Hội....  

Trong nhiệm kỳ mới 2018 -2023, với tinh thần Đoàn kết -trách nhiệm - sáng tạo - phát triển, phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch LHH Bình Định
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll