15:57 ICT Thứ tư, 11/12/2019
Rss Feed

Mở ra một cách làm mới trong hợp tác khoa học công nghệ

Đăng lúc: Thứ ba - 31/07/2018 11:57 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp hoạt động KH&CN trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Ngày 30/7 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo đánh giá kết quả hoạt động KHCN 2017 – 2018 giữa Liên hiêp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Vusta.vn đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Mừng – Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về vấn đề này.

Bà Hà Thị Mừng – Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp

Bà Hà Thị Mừng – Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp

PV: Xin bà cho biết cụ thể chương trình phối hợp hoạt động về khoa học và công nghệ (KHCN) giữa LHHVN và Tổng cục Lâm nghiệp?

Bà Hà Thị Mừng: Đây là chương trình Phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2020 đã ký kết ngày 18/6/2014 giữa và Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hai bên đã xây dựng Kế hoạch hợp tác KHCN rất cụ thể cho từng năm, ký kết theo năm kế hoạch. Ngày 21/7/2017, hai bên tiếp tục ký kết Kế hoạch hợp tác KHCN năm thứ 4 (2017-2018). Qua 4 năm thực hiện, chương trình đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp và phát huy thực hiện vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHHVN , đặc biệt trong tiến trình xây dựng Luật Lâm nghiệp 2017 thay thế cho Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, xây dựng 04 Nghị định và 07 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý của ngành Lâm nghiệp.

Chương trình hợp tác đã huy động được sự tham gia không chỉ của các chuyên gia, các nhà khoa học, mà còn có sự tham gia tích cực của lực lượng các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống LHHVN - nhóm thực hiện các bằng chứng trên cơ sở thực địa và cộng đồng. Với việc tham gia hoạt động này, các tổ chức chính trị xã hội có nhiều cơ hội hơn trong việc truyền tải các kết quả từ các chương trình, dự án về lâm nghiệp đến các nhà lập chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước, thể hiện được các mục tiêu vận động chính sách của Liên hiệp Hội Việt Nam.

PV: Như bà đã đề cập,  trong kết quả của Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên, có điểm nổi bật là góp ý Luật đi vào cuộc sống, chi tiết là những điểm nào?

Bà Hà Thị Mừng: Hai bên đã tổ chức nhiều hội thảo ở các cấp khác nhau để góp ý cho dự thảo Luật. Kết quả là Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

Góp ý xây dựng các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.Tổng cục Lâm nghiệp cùng LHHVN đã tổ chức rất nhiều hội thảo xin ý kiến đối với Nghị định quy định chi tiết của Luật Lâm nghiệp ở 03 vùng (Quảng Ninh, Lâm Đồng và Đà Nẵng), nhiều Hội thảo tham vấn tại Hà Nội.

Ngoài ra chúng tôi đã góp ý xây dựng, sửa đổi chính sách về chi trả dịch vụ môi trường, hướng dẫn giám sát-đánh giá chi trả dịch vụ môi trường ; Tư vấn, tham gia hỗ trợ Hội đồng Dân tộc Quốc hội / Vụ Dân tộc - VPQH thực hiện chuyên đề giám sát giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng DTTS; đóng góp sửa đổi LuậtBảo vệ phát triển rừng. Đồng thời, đề xuất, thảo luận chính sách chuyên đề thừa nhận Khu bảo tồn cấp cộng đồng, chính sách chuyên đề Thúc đẩy cộng đồng tham gia vào các tiến trình thực hiện VPA-FLEGT tại Việt Nam: Tổ chức hoạt động đối thoại giữa Ban soạn thảo, đại diện chính quyền địa phương và nông dân nòng cốt, già làng, trưởng bản và chuyên gia của FORLAND có sự tham gia của các đại biểu Quốc Hội để lắng nghe những ý kiến từ thực tiễn, những bất cập trong dự thảo Luật về Luật tục truyền thống trong bảo vệ, phát triển rừng và môi trường....

PV: Bà có thể cho biết, thành tựu mang lại nổi bật trong những năm qua của chương trình phối hợp hoạt động này?

Bà Hà Thị Mừng: Với sự tham gia tích cực của Tổng cục lâm nghiệp và LHHVN, việc thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2017-2018 đã đạt được 86,06% theo kế hoạch dự kiến (68/79 hoạt động) tăng 9 hoạt động được thực hiện so với kế hoạch hợp tác KHCN năm 2016-2017 (58/63 hoạt động) như tư vấn và phản biện và vận động chính sách. Xây dựng, triển khai các đề tài, dự án: đã và đang tổ chức xây dựng, triển khai và thực hiện 18/30 chương trình, dự án, đề án theo kế hoạch. Truyền thông, phổ biến kiến thức

Đối với LHHVN, việc tiếp tục triển khai Kế hoạch hợp tác KHCN đã phát huy được vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Các tổ chức xã hội có nhiều cơ hội hơn trong việc truyền tải các kết quả từ các chương trình, dự án về lâm nghiệp do các đơn vị thành viên thực hiện đến các nhà lập chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường sự tham gia của nhiều bên khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phối hợp và thực hiện hoạt động hiệu quả, cũng như thể hiện được các mục tiêu vận động chính sách của LHHVN..

hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và LHHVN đã mở ra một kênh mới về tư vấn giám sát và phản biện xã hội. Trong đó đề cao cơ chế phối hợp với cơ quan Nhà nước để nâng cao chất lượng của hoạt động tư vấn giám sát, thay vì trước đây cái nhìn của các cơ quan quản lý Nhà nước với các đơn vị tư vấn, phản biện xã hội và ngược lại có khoảng cách khá xa nhau.

Kế hoạch hợp tác KHCN giữa Tổng cục Lâm nghiệp và LHHVN đã chuyển từ phối hợp các hoạt động hai bên đang có sang chủ động phối hợp xây dựng đề xuất, xây dựng nội dung chi tiết và phối hợp cùng thực hiện một số hoạt động ngoài hiện trường. Kết quả phối hợp đi vào thực chất, đóng góp rõ nét hơn cho ngành.

 Kế hoạch hợp tác đã đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn kinh phí từ các tổ chức quốc tế tham gia vào các nghiên cứu, thí điểm các hoạt động ngoài hiện trường để cung cấp các đầu vào quan trọng phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách lĩnh vực lâm nghiệp. Thực sự đã mở ra một cách làm mới trong hợp tác, có hiệu quả cao làm cơ sở cho các chương trình và kế hoạch hợp tác khác.

PV:  Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ chắc chắn có những tồn tại, khó khăn?

Bà Hà Thị Mừng: Đúng vậy, trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp tác giữa hai bên chúng tôi nhận ra thực sự chưa đồng đều ở các đơn vị trực thuộc cả của Tổng Lâm nghiệp và LHHVN. Có những hoạt động chưa thực hiện được do có sự thay đổi, điều chỉnh kế hoạch từ các chương trình, dự án hoặc do không bố trí được kinh phí thực hiện. Hợp tác KHCN mới chỉ dừng lại ở các cơ quan trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và LHHVN ở cấp Trung ương, việc hợp tác đối với cấp địa phương mới bắt đầu nhưng còn nhiều hạn chế. Một số hoạt động hợp tác còn mang tính hình thức, đơn vị chủ trì tổ chức độc lập đến khi có kết quả mới thì cung cấp hoặc yêu cầu bên phối hợp thực hiện dẫn đến các bên không chủ động, làm giảm chất lượng các hoạt động phối hợp. Mặc dù, một số đơn vị đã chủ động phối hợp từ khâu đề xuất, xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp triển khai hiện trường nhưng các hoạt động phối hợp như vậy còn chưa nhiều.

PV: Kế hoạch của chương trình trong thời gian tới là gì – thưa bà?

Bà Hà Thị Mừng : Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung ưu tiên thực hiện hợp tác nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách về lâm nghiệp, đánh giá tác động của chính sách, chương trình, dự án, tư vấn xây dựng chính sách phát triển lâm nghiệp, tiếp tục hoạt động đóng góp cho 4 Nghị định và 7 Thông tư quy định chi tiết một số điều để thi hành Luật lâm nghiệp mà Tổng cục Lâm nghiệp đang triển khai.Tập trung chủ yếu vào các hội thảo góp ý cho 4 Nghị định và 7 Thông tư quy định chi tiết một số điều để thi hành Luật lâm nghiệp mà Tổng cục Lâm nghiệp đang triển khai, một số Hội thảo về thực hiện REDD+, triển khai các hoạt động hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng và doanh nghiệp, hộ gia đình chế biến gỗ về gỗ hợp pháp theo quy định của VPA/FLEGT. Ngoài ra,  sẽ tổ chức một số các hội thảo liên quan đến sa mạc hóa và suy thoái đất, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Chúc tôi cũng thúc đẩy và tăng cường hoạt động ứng dụng KHCN cao vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, quản lý rừng dựa vào cộng đồng, quản lý rừng tự nhiên và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, sáng kiến mới về REDD+, FLEGT/VPA. Song song với việc phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên…

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

Tác giả bài viết: L.H thực hiện
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll