04:11 ICT Thứ ba, 10/12/2019
Rss Feed

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam của Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/11/2018 23:16 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Ngày 07/11/2018, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam (9/11/2013- 9/11/2018)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Trong rất nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đề cập đến công tác PBGDPL.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên Chính phủ trình Dự án Luật PBGDPL ra trước Quốc hội. Tại đây, Chính phủ đề nghị quy định “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Dự thảo Luật PBGDPL và được nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình, đánh giá cao.

Sau đó, Luật PBGDPL được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, chính thức quy định ngày 09/11 hàng năm (ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta) là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Trước đây, khi chưa có Luật PBGDPL thì mô hình “Ngày Pháp luật” đã được quan tâm triển khai ở một số địa phương trong cả nước như: Hà Nội, Tiền Giang, Long An... Vào “Ngày Pháp luật”, các cán bộ, viên chức được tập trung lại để nghe phổ biến về một văn bản pháp luật mới ban hành hoặc một số quy định chuyên ngành có liên quan trực tiếp đến công việc của cán bộ, công chức đó trong cơ quan, đơn vị. 

“Ngày Pháp luật” cũng có thể là những buổi sinh hoạt chuyên đề về pháp luật, là nơi để cán bộ công chức trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, về những vướng mắc phát sinh liên quan đến pháp luật. Những ngày đầu, dù “Ngày Pháp luật” chưa tổ chức được thường xuyên, chưa có sự thống nhất về nội dung, hình thức... nhưng đã được đội ngũ cán bộ công chức hưởng ứng rất nhiệt tình. Ngành Tư pháp cũng đánh giá cao sáng kiến của các địa phương, trong bối cảnh các hình thức PBGDPL đang được khuyến khích đổi mới theo hướng thực chất hơn, đa dạng và hấp dẫn hơn. Theo đó, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ đã có hướng dẫn việc nhân rộng “Ngày Pháp luật” trên phạm vi toàn quốc. Từ đây, “Ngày Pháp luật” không còn dừng lại ở một vài địa phương mà đã được triển khai ở rất nhiều Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và nhiều địa phương trên cả nước. Tùy yêu cầu công việc của từng ngành và nhiệm vụ chính trị từng địa phương, “Ngày Pháp luật” đã được tổ chức rất phong phú, đa dạng, ngày càng thu hút đông đảo các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/5/2012, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 06 bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện mô hình này. Qua đánh giá bước đầu cho thấy, việc thực hiện “Ngày Pháp luật” ở các địa phương, cơ quan đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Sau khi Luật PBGDPL được thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngà̀y 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, trong đó, các nội dung và hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” đã được quy định cụ thể tại Điều 6 của Nghị định này, tạo điều kiện cho việc triển khai được thống nhất, hiệu quả.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Pháp luật” theo Luật PBGDPL trên quy mô rộng khắp cả nước, cùng với thời điểm đang diễn ra Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII để xem xét, thảo luận thông qua Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Vì thế, “Ngày Pháp luật” cần được quan tâm tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân theo phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Ngay sau khi Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố vào năm 2013 (Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013), trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, hàng năm, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương, Hội Luật gia cấp huyện, Chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Luật gia cấp xã đều ban hành Kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Luật gia của tỉnh.

Các hoạt động tổ chức thực hiện Ngày pháp luật 5 năm qua được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 02 tháng, từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 hàng năm.

Qua 05 năm tổ chức thực hiện Ngày pháp luật các cấp Hội ở địa phương đã trực tiếp thực hiện và phối hợp hưởng ứng tích cực, sôi nổi, có hiệu quả với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, địa phương như: tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và công dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật hàng năm qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức các buổi sinh hoạt pháp luật lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao tại nhà văn hóa thôn; cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, trang thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

Các cấp Hội Luật gia toàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức được 2.515 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép cho trên 176.000 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung giới thiệu, phổ biến  các văn bản pháp luật được Quốc hội các khoá XIII, XIV thông qua, đặc biệt là các đợt tuyên truyền lớn về các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hiến pháp năm 2013, các Bộ luật về dân sự, hình sự, Lao động, các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức và tham gia các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật như: Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Tuyên truyền viên, Báo cáo viên pháp luật giỏi; Hoà giải viên, Hộ tịch viên giỏi; pháp luật về khiếu nại , tố cáo; pháp luật về an toàn giao thông, nhiều hội viên Hội Luật gia đã tham gia dự thi và đoạt giải.

Công tác phối kết hợp giữa các cấp Hội với các ngành thành viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì chặt chẽ và thường xuyên thông qua việc ký kết bằng kế hoạch phối hợp, xây dựng đề án theo chuyên đề, tổ chức các cuộc giao lưu, toạ đàm và các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình, cung cấp tài liệu hỏi đáp, tư vấn, giải thích, hướng dẫn đã đem lại kết quả thiết thực. Đặc biệt việc tuyên truyền, phổ biến trực tiếp bằng miệng của các hội viên Hội Luật gia thông qua các hoạt động tố tụng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết chế độ, chính sách, hình thức này kết hợp cả tuyên truyền, phổ biến và tư vấn, giúp đỡ.

Phối hợp với các cơ quan liên quan đã treo trên 500 băng rôn, khẩu hiệu, cờ các loại cổ vũ cán bộ và nhân dân thực hiện Ngày pháp luật, với các nội dung như: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên Hội Luật gia gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”

Một trong những điểm nổi bật trong việc thực hiện Ngày Pháp luật hàng năm là Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Cục Thuế tỉnh và hàng năm ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội Luật gia trong tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”, Kế hoạch số 1824/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án với những nội dung sau:

- Xây dựng, triển khai mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của các cấp hội luật gia trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2018, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hoạt động và phát huy hiệu quả ở tất cả các cấp hội luật gia tỉnh Hải Dương.

- Nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội luật gia các cấp (nhất là cấp cơ sở) phấn đấu đến hết năm 2018 các hội viên luật gia tham gia làm tư vấn viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Để triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước, cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể và các cấp Hội Luật gia tham gia động phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút mọi nguồn lực hỗ trợ hoạt động này.

Cần có chính sách, cơ chế ưu đãi để khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiêm và hiệu qủa giữa các ngành, đoàn thể và địa phương trong thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam.

Ngày Pháp luật đã trở thành một diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên Hội Luật gia và nhân dân trên địa bàn tỉnh trao đổi các vấn đề liên quan đến pháp luật mà bản thân còn vướng mắc và mang lại những hiệu quả thiết thực. Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật đã giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp được hiểu biết sâu rộng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, đồng thời đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế nói chung và góp phần quản lý Nhà nước hiệu quả ở địa phương.

Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” sẽ là một hình thức tuyên truyền PBGDPL rất hiệu quả, bởi pháp luật quy định cho “Ngày Pháp luật” được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, phong phú về nội dung, phù hợp với các đối tượng sẽ giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống. “Ngày Pháp luật” sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.

Tác giả bài viết: Trần Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll