16:00 ICT Thứ bảy, 14/12/2019
Rss Feed

Những giải pháp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/11/2018 10:16 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia.Tính bền vững về kinh tế được thể hiện trên các khía cạnh: sự gia tăng quy mô kinh tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ và bình đẳng về cơ hội tham gia cũng như hưởng thụ thành quả phát triển của mọi người.

Những giải pháp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Những năm  qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế nhất định. Tuy nhiên, xét dưới góc độ phát triển kinh tế bền vững thì còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Do vậy, cần có những giải pháp phát triển bền vững kinh tế trong những năm tới.  Để thực hiện tốt và hiệu quả hơn các định hướng ưu tiên phát triển bền vững nền kinh tế, nhằm thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế xanh, cần thực hiện có hiệu quả một số giải pháp.

Tuyên truyền, giáo dục định hướng, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp xã hội, nhằm thay đổi tư duy, nhận thức về nền kinh tế truyền thống không bền vững chuyển sang nền kinh tế xanh trường tồn, trên cơ sở đó có những hành động và giải pháp thích hợp để xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Cần phải nhanh chóng rà soát lại những rào cản, hạn chế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ để tiến tới phân bổ và huy động nguồn lực từ vốn tự nhiên (đất, nước, khoáng sản và các nguồn tài nguyên sinh thái) để phục vụ phát triển bền vững đất nước, tạo động lực đột phá để huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các tác động đến môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện việc rà soát hệ thống chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về kinh tế xanh. Xây dựng và từng bước để hoàn thiện hệ thống chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế xanh, trong đó chú trọng đến nền sản xuất các-bon thấp, xanh hóa nền sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, thay đổi thói quen tiêu dùng và đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống các tiêu chí của nền kinh tế xanh, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của nền kinh tế xanh phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế. Ban hành những chế tài cần thiết trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng để thực hiện tăng trưởng xanh nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tăng cường mối quan hệ trong công tác chỉ đạo nhằm lồng ghép những nội dung liên quan đến tăng trưởng xanh của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án trọng điểm quốc gia hiện có như: xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chống sa mạc hóa, phát triển công nghệ cao, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho dân cư  nông thôn, đảm bảo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh cho đội ngũ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về tăng trưởng xanh trong ngành giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu, lựa chọn đưa các môn học và nội dung về kinh tế học sinh thái, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, tiêu dùng bền vững, kiểm toán môi trường, khai thác tài nguyên bền vững, bảo vệ  hệ sinh thái và đa dạng sinh học vào các cấp học và bậc học trong hệ thống giáo dục cao đẳng và đại học.

Đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ trong nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực ngành nghề trong nội hàm của “nền kinh tế xanh” như sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng; định hướng lại đầu tư, hướng tới mức đầu tư khoảng 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho khôi phục hệ sinh thái và bảo vệ môi trường. Dành nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý khoa học và tranh thủ khai thác, ứng dụng công nghệ từ các quốc gia phát triển…

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nỗ lực xây dựng “nền kinh tế xanh” ở Việt Nam, huy động các nguồn lực hỗ trợ của quốc tế, nhất là nguồn vốn đầu tư 2% GDP toàn cầu cho phát triển “kinh tế xanh”, các cơ chế tài chính khác cho phát triển rừng... Tạo căn cứ pháp lý và điều kiện thuận lợi để Việt Nam cam kết và tham gia tích cực vào các hoạt động của các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nền sản xuất cacbon thấp, kiểm soát khí thải, bảo vệ tầng ô-zôn, đa dạng sinh học trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống công cụ kinh tế và tài chính hướng tới phát triển mô hình kinh tế xanh thông qua hệ thống thuế tài nguyên và thuế môi trường nhằm khuyến khích tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên quý hiếm, bảo vệ môi trường./.

Tác giả bài viết: PV.
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll