08:24 ICT Thứ tư, 17/07/2019
Rss Feed
Bàn về kinh doanh trí thức ở Việt Nam

Bàn về kinh doanh trí thức ở Việt Nam

Trong thị trường cạnh tranh, các nhà sản xuất không ngừng cải tiến sản phẩm của mình, gia tăng giá trị của sản phẩm là lẽ sống còn của họ. Các nhà sản xuất luôn luôn cần đến tri thức nói chung và sản phẩm của các nhà nghiên cứu nói riêng.

Đăng lúc: 25/02/2005 02:31:23 PM | Đã xem: 1299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
Suy nghĩ về ngành nghề thông tin tư liệu trong nền kinh tế tri thức

Suy nghĩ về ngành nghề thông tin tư liệu trong nền kinh tế tri thức

Trong quá trình hoạt động, Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội và các hội thành viên luôn thấy xuất hiện nhu cầu và đòi hỏi đối với công tác thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ. Theo kết quả điều tra về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của hội khoa học và kỹ thuật" tháng 3/2001 thì 100% các hội thành viên có nhu cầu đáp ứng thông tin cho các hội viên của mình, 73% số hội thành viên rất cần sự hỗ trợ về mặt thông tin từ Liên hiệp hội.

Đăng lúc: 25/02/2005 02:27:29 PM | Đã xem: 1236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi - Thảo luận
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 179/2019 new (1)

trang 1 Market Ban tin so 179 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small