05:37 ICT Thứ bảy, 16/11/2019
Rss Feed

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế vườn

Đăng lúc: Thứ ba - 13/12/2016 12:36 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 3 nghìn hộ sản xuất trang trại và gia trại, sản xuất theo mô hình kinh tế vườn. Trong đó có 167 cơ sở đạt tiêu chí trang trại (15 trang trại trồng trọt, 93 trang trại chăn nuôi, 30 trang trại nuôi trồng thủy sản, 29 trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp). Tuy nhiên, mới có 36 trang trại được cấp giấy chứng nhận.

Hầu hết các trang trại, gia trại có quy mô đất đai dưới mức hạn điền (bình quân 4,03 ha/1 trang trại); chủ yếu sử dụng lao động của gia đình, một số trang trại có thuê lao động thời vụ. Vốn đầu tư là vốn tự có và vốn vay của cộng đồng (nguồn vốn trong dân), vay vốn của tổ chức tín dụng chỉ chiếm tỷ trọng thấp. Một số trang trại, gia trại đã liên kết hợp tác thành lập HTX nông nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cung ứng giống tốt, làm các dịch vụ phục vụ sản xuất, kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng.

Phát triển kinh tế trang trại nói chung và phát triển kinh tế vườn nói riêng hiện nay đang được nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Năm 2016 diện tích Cây ăn quả đạt 2.760ha tăng 125ha so với cùng kỳ, sản lượng đạt 1.500 tấn tăng 325 tấn so với cùng kỳ.

Xác định đúng vai trò và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sản xuất thực tiễn và đời sống. Trong những năm qua chủ các trang trại và gia trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Các tiến bộ khoa học công nghệ được áp dụng triển khai nhằm tuyển chọn ra các cây con giống mới cho năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất. Cụ thể: các trang trại trồng chuối trên đất bãi ven sông ở huyện Gia Bình cho thu nhập đạt 300 triệu đồng/ha; các trang trại trồng táo Thái Lan, ổi Đài Loan ở huyện Tiên Du cho thu nhập đạt 450 triệu đồng/ha/năm; các trang trại trồng cam canh, bưởi diễn ở thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Thuận Thành,…. Cho thu nhập trung bình trên 400 triệu đồng/ha/năm.

Gia Bình một trong những huyện đi đầu trong việc quy hoạch và ứng dụng khoa học công nghệ cao, theo hướng VietGAP vào sản xuất nông nghiệp.  Trồng cây ăn quả chuyên canh theo hướng VietGAP, với diện tích 15 ha, trong đó xã Giang Sơn trồng cam canh, bưởi diễn; xã Cao Đức trồng chuối tiêu, chuối tây. Huyện xây dựng và hình thành vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn trên diện tích 5,7ha, có giấy chứng nhận VietGAP với các loại cây trồng như măng tây xanh tại các xã Thái Bảo, Vạn Ninh, bí đỏ tại HTX Nhân Hữu, xã Nhân Thắng. Sản xuất rau củ quả tại HTX Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm. Thời gian thực hiện từ năm 2017. Dần áp công nghệ nhà màng, nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP để phục vụ xuất khẩu và sản xuất một số loại cây ăn quả chất lượng cao.

Trên cơ sở thực hiện chủ trương quy hoạch đưa chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Các chủ trang trại cùng liên doanh, liên kết sản xuất nhiều dự án áp dụng khoa học công nghệ được đầu tư phát huy hiệu quả, sử dụng công nghệ chuồng kín với hệ thống máng ăn, máng uống, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi tự động. Điển hình như Công ty TNHH Hải Ninh đầu tư trang trại chăn nuôi liên kết với Tập đoàn Cổ phần Group của Thái Lan tại thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm với diện tích 3,5 ha. Hiện xây dựng được 4.200m2 chuồng trại khép kín theo công nghệ hiện đại của Thái Lan và đang nuôi 3.000 con lợn thịt theo phương thức liên doanh, liên kết theo chuỗi sản xuất, bao tiêu sản phẩm khép kín, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trang trại chăn nuôi hoạt động được gần 4 năm, bình quân mỗi năm chăn nuôi 2.800 đầu lợn, doanh thu đạt khoảng 980 triệu đồng/năm.

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Phát (Hà Nội) cũng đầu tư thuê đất bãi ngoài đê với diện tích 20 ha tại thôn Huề Đông, xã Đại Lai để sản xuất nông nghiệp theo hướng VAC tổng hợp. Trong đó có trên 6 ha nuôi trồng thủy sản và điều hòa sinh thái, 13 ha trồng các loại chuối, rau màu, dành 1 ha liên kết với Tập đoàn CP Group (Thái Lan) nuôi lợn thịt. Hiện nay cải tạo xong mặt bằng, đầu tư xây dựng 1 khu chuồng trại và chăn nuôi 2.000 đầu lợn mỗi năm, doanh thu đạt khoảng 840 triệu đồng/năm. Dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng từ 1 - 2 khu chuồng trại chăn nuôi.

Hộ ông Nguyễn Chí Hải ở thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình thuê 12 ha đất bãi ngoài đê của xã Vạn Ninh đầu tư xây dựng 9.600m2 chuồng trại để chăn nuôi lợn thịt kết hợp làm VAC tổng hợp. Từ năm 2015 liên kết, liên doanh với Công ty DaBaCo Việt Nam nuôi trên 3.000 con lợn thịt, với doanh thu đạt bình quân trên 100 triệu đồng/năm.

Trang trại chăn nuôi của HTX Cường Thịnh (xã Đông Thọ, Yên Phong) nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, chăn nuôi gia cầm trên đệm lót sinh học hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt vật nuôi thấp, từng bước tiết kiệm được chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm, cho thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Về nuôi trồng thủy sản có 946 lồng cá sông, sản lượng thu hoạch dự kiến cả năm đạt khoảng 4.200 tấn cá các loại; 1 vùng nuôi cá thâm canh trong ao đất sử dụng quạt nước và chế phẩm sinh học xử lý môi trường tại thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du quy mô 35 ha.

Thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn đã bước đầu thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả và bền vững.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng khoa học và công nghệ trong việc phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn hiện nay còn gặp khó khăn như sau:

- Công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển trang trại ở nhiều địa phương chưa mang tính chiến lược lâu dài, còn nhiều bất cập, số lượng trang trại đạt tiêu chí theo quy định còn hạn chế; số trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn ít; đa số trang trại, gia trang được UBND xã cho thuê đất với thời gian ngắn nên các chủ hộ chưa yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất ... Sự liên kết giữa trang trại với các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn còn lỏng lẻo, thiếu tính bền vững vì vậy mà việc các chủ trang trại chưa mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất.

- Hầu hết các trang trại, gia trại đều ở xa khu dân cư, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước và đường điện một số nơi chưa được đầu tư xây dựng. Nên khâu sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các trang trại gặp nhiều khó khăn.

Phát triển kinh tế trang trại, gia trại là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua đã có nhiều chủ trương chính sách về phát triển kinh tế trang trại như: Nghị định số Số: 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Nghị quyết số 03/2011/NQ-TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; Các Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND, 72/2009/QĐ-UBND, 166/2010/QĐ-UBND, 30/2012/ QĐ-UBND, 318/2014/QĐ-UBND, 31/2015/QĐ-UBND về quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khi địa phương phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn phát triển, các chủ trang trại có điều kiện vươn lên làm giàu, sẽ lôi kéo lực lượng lao động trẻ, có trình độ vào sản xuất nông nghiệp, các tiến bộ khoa học và công nghệ được áp dụng rộng rãi hơn, cơ sở hạ tầng (như đường giao thông, đường điện…) sẽ được đầu tư, từ đó làm thay đổi diện mạo nông thôn.  Nên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, việc phát triển kinh tế trang trại, gia trại là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng khoa học và công nghệ để kinh tế trang trại, gia trại phát triển, trong thời gian tới, chúng tôi có một số giải pháp như sau:

Một là: Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp để tạo được những vùng sản xuất trang trại tập trung. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức việc dồn điền đổi thửa và nghiên cứu chính sách để khuyến khích quy tụ đất đai để tạo thành những vùng sản xuất trang trại trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Tạo điều kiện cho trang trại thuê đất để mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Khuyến khích các trang trại liên kết với doanh nghiệp và HTX

Hai là: Tăng cường triển khai công tác chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ mới cho các chủ trang trại, Hỗ trợ trang trại tiếp cận được với những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm sản xuất đạt được hiệu quả cao nhất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung.

 Ba là: Tăng cường đầu tư, hỗ trợ, huy động kinh phí cho các chủ trang trại xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ điển hình, có sức thuyết phục, có hiện quả và có khả năng nhân rộng trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Th.s Trần Thị Thảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 183/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 183 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll