Tổ chức vì nạn nhân bỏng trên toàn thế giới

Burn Survivors Throughout the World, Inc. - BSTTW

Tôn chỉ

1. Hỗ trợ nạn nhân bỏng nặng, gia đình và bằng hữu của họ để giúp đỡ họ trong giai đoạn phục hồi cũng như sau này.

2. Giúp nạn nhân bỏng nặng thông qua việc vận động để giúp họ có được sự chăm sóc y tế và trang thiết bị y tế cùng những hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục cuộc sống sau này.

3. Tăng cường nhận thức của người dân về vấn đề nạn nhân bỏng nặng và nạn nhân bỏng thông thường để cộng đồng có thể tham gia vào quá trình tái thiết cuộc sống cho nạn nhân bỏng nặng.

4. Tăng cường nhận thức của người dân về an toàn trong sử dụng lửa tại gia đình, nơi làm việc, trường học và nơi công cộng.

5. Xây dựng nguồn hỗ trợ giúp nạn nhân bỏng nặng và gia đình của họ có được thiết bị y tế và những hỗ trợ cần thiết.

Chương trình

BSTTW hỗ trợ, tư vấn, cung cấp trang thiết bị y tế và giáo dục cần thiết để tái thiết cuộc sống cho nạn nhân bỏng nặng và gia đình của họ. BSTTW có một đội ngũ hỗ trợ, một trang web cung cấp các cuộc trao đổi trực tuyến hàng tuần, các bài báo, câu chuyện, bài dịch, bản tin và hình ảnh. BSTTW sẽ tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân bỏng nặng tại Việt Nam.

Các hoạt động trong tương lai

BSTTW dự kiến mở rộng hoạt động của tổ chức tại Việt Nam và tiếp tục làm việc với các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Tổ chức sẽ tiếp tục cung cấp trang thiết bị y tế và thuốc men cho các cơ sở chăm sóc bệnh nhân bỏng nặng tại Việt Nam.

Ngân sách cho Việt Nam: 100.000 USD.

Lĩnh vực/Hoạt động

Chăm sóc sức khoẻ ban đầu: Cung cấp đội ngũ nhân viên hỗ trợ và giáo dục cho các nạn nhân bỏng nặng và gia đình của họ (Khánh Hoà, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh).

Địa chỉ ở Việt Nam

59/18A Phạm Viết Chánh

Quận 1

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903 60 48 66

Email: bsttw@burnsurvivorsttw.org

Website: www.burnsurvivorsttw

Địa chỉ quốc tế

650N Beneva Road #305

Sarasota, Florida 34232

USA

Tel: (1 941) 364 84 57

Fax: (1 941) 364 84 41

Email: info@burnsurvivorsttw.org

Website: www.burnsuvivorsttw.org

 

Tác giả bài viết: Nguồn: Danh tập các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 2004-2005; www.ngocentre.org.vn