Quyết định 1204/QĐ-LHHVN, ngày 20/11/2018, Quyết định công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Khoa học và Kỹ thuật Thú ý Việt Nam Khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023)