Hội nghị giao ban Hội ngành toàn quốc năm 2018

Ngày 2/11/2018, tại Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị giao ban Hội ngành toàn quốc năm 2018. GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội thảo.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các Hội ngành toàn quốc đã đạt được trong năm 2018 và ông mong rằng trong thời gian tới các Hội ngành sẽ phát triển hơn nữa để tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Theo báo cáo kết quả hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2018, TS Phan Tùng Mậu – Phó Chủ Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, để thúc đẩy công tác củng cố, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam, hỗ trợ các Hội thành viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước để tiếp tục khẳng định vị thế là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ. Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động đề xuất được làm việc với Bộ Chính trị. Tổng Bí thư đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam. Sau buổi làm việc, Ban Bí thư và Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc xây dựng đề án hoàn thiện về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo thông tin về nội dung phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc, TS Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018, về công tác tổ chức, nhiều Hội ngành toàn quốc thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. Đồng thời quan tâm đến việc phát triển các chi hội và hội viên mới. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử đại diện tham dự, phát biểu ý kiến, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân của Hội ngành toàn quốc nhân dịp đại hội trong năm 2018; Ban hành các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội ngành toàn quốc. Một số Hội ngành toàn quốc tiếp tục kết nạp thêm một số hội viên mới.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được các Hội ngành quan tâm và đẩy mạnh. Trong năm 2018, một số Hội ngành toàn quốc đã được Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ và có những hoạt động tư vấn, phản biện sôi nổi, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học của các Hội ngành thường xuyên được mời tham gia vào các Hội đồng tư vấn, phản biện, xét duyệt các công trình, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp và ý kiến của các chuyên gia của Hội luôn được đánh giá cao.

Về hoạt động phổ biến kiến thức, Các Hội ngành toàn quốc đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức cho người dân trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài nguyên và môi trường,...; tổ chức hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý hội, công tác chuyên môn, các hoạt động này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và góp phần nâng cao dân trí.

hoi nganh 2

TS Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động của các Hội ngành toàn quốc

Ngoài ra, nhiều Hội ngành cũng đã quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh, kết quả hoạt động, các sự kiện trên phương tiện báo, đài phát thanh, đài truyền hình của Trung ương và địa phương; đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng các nội dung, chuyên mục trên báo, tạp chí của Hội để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, trí thức KH&CN và người dân.

Về lĩnh vựa Khoa học và công nghệ, một số Hội ngành như Tổng Hội Xây dựng, Hội KHKT An toàn và Vệ sinh lao động, Hội Đo lường VN, Hội KHCN Hàng Không VN... đã rất tích cực tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, tham gia giảng dạy, tham gia thực hiện các Chương trình, Dự án, Đề tài Khoa học công nghệ. Các Hội ngành cũng đã tham gia hoặc chủ trì các Hội thảo chuyên ngành về nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng … với những nội dung phong phú, thiết thực và có ý nghĩa lớn đối với xã hội; Tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành cho các bà con nông dân tại địa phương và được đánh giá cao.

hoi nganh 3

TS Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo những nội dung phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc.

Trong năm 2018, một số Hội ngành toàn quốc tiếp tục được Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ tổ chức các cuộc thi Oympic Toán học, Hóa học, Cơ học, Giải thưởng Loa Thành. Nhiều trí thức KH&CN tuổi cao sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống của các Hội ngành toàn quốc đã được Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tổng hợp và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hỗ trợ theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư.

hoi nganh 4

TS Trần Văn Miều – Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Theo ý kiến của TS Trần Văn Miều – Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện một cách xuất sắc mối quan hệ với các hội thành viên, đảm bảo tính an toàn cho tổ chức, xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các  thành viên và đội ngũ trí thức còn một số hạn chế, đó là do tính đa dạng, phong phú của các hội thành viên nên chưa có sự thống nhất về tính chất trong toàn hệ thống; sự liên kết ngành và liên kết vùng chưa chặt chẽ, thiếu những giải pháp mang tính đột phá, chính vì vậy Liên hiệp Hội cần phát huy mạnh hơn nữa là đầu mối liên kết hoạt động giữa các hội thành viên với nhau.

hoi nganh 5

Ths. Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

Còn theo ý kiến của Ths. Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho biết, cần phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội ngành toàn quốc. Quy chế phối hợp không cần dài, đừng quá ngắn quan trọng là đủ ý, đủ nội dung để điều phối các mối quan hệ công tác Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội ngành toàn quốc.

hoi nganh 6

Nguyễn Hữu Dũng – Chủ tịch Hiệp Hội Nuôi biển Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như hiện nay công tác quản lý của nhiều Hội ngành toàn quốc chưa chặt chẽ, các hình thức tập hợp trí thức còn đơn điệu, thiên về tính hàn lâm, mà thiếu hoạt động liên kết doanh nghiệp và thiếu tính xã hội, nên xã hội còn ít biết đến Hội. Nội dung các hoạt động chưa hấp dẫn, đặc biệt đối với trí thức trẻ trong các trường đại học, viện nghiên cứu… Một số Hội ngành vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình kiện toàn tổ chức, triển khai công tác kết nạp hội thành viên; gặp nhiều trở ngại khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ; Nhiều Hội ngành toàn quốc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc gửi báo cáo kết quả công tác định kỳ bằng văn bản về Liên hiệp Hội Việt Nam. Một số ít Hội ngành còn chậm tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định; Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức. Liên hiệp Hội Việt Nam chưa tổ chức được nhiều diễn đàn phù hợp để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề phát triển đất nước.

hoi nganh 7

Quang cảnh hội nghị

Chiều cùng ngày, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh hoạt động chuyên môn của Hội ngành toàn quốc.

Tại Hội nghị giao ban Hội ngành, Đoàn Chủ tịch định hướng một số vấn đề cần tập trung trao đổi nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các Hội ngành toàn quốc trong thời gian tới:

- Xây dựng tầm nhìn, chiến lược phát triển của Hội ngành toàn quốc về mô hình tổ chức, kế hoạch nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, truyền thông và quảng bá hình ảnh của tổ chức,...

- Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động;đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động và nâng cao chất lượng và nội dung phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội ngành toàn quốc.

- Mở rộng đối tượng hợp tác trong nước và quốc tế; chú trọng mối quan hệ liên kết giữa Hội ngành toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt với các doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động và tăng nguồn lực hoạt động.

Tác giả bài viết: HT