Làm tốt công tác quản lý báo chí thì các cơ quan báo chí mới phát triển

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức buổi tọa đàm “Công tác quản lý báo chí của LHHVN” Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc đoàn Chủ tịch, các cơ quan báo chí thuộc các Viện, Trung tâm của LHHVN.
Quang cảnh buổi tọa đàm

Theo ông Phan Tùng Mậu – PCT LHHVN,  công tác quản lý báo chí đòi hỏi sự góp sức của nhiều cấp, nhiều ngành, của cả cơ quan báo chí và các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý báo chí, đặc biệt là vai trò của ngành thông tin và truyền thông. Có làm tốt công tác quản lý báo chí thì các cơ quan báo chí mới phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, góp phần để báo chí cách mạng phát triển không ngừng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân ngày một tốt hơn…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp vào bản quy định về công tác Quản lý báo chí của LHHVN đối với các cơ quan báo chí trực thuộc dựa trên Luật báo chí 2016 và các văn bản pháp lý hiện hành như việc thành lập cơ quan báo chí,  giải thể cơ quan báo chí,  bổ nhiệm tổng biên tập/ phó tổng biên tập báo/ tạp chí,  miễn nhiệm tổng biên tập/ phó tổng biên tập báo/ tạp chí , quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí, các hình thức khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện Quy định quản lý báo chí, xuất bản của Liên hiệp Hội Việt Nam tuân theo các quy định Thi đua khen thưởng, ký luật, xử lý vi phạm của Liên Hiệp Hội Việt Nam...

Sau buổi tọa đàm này, LHHVN sẽ hoàn thiện bản quy định để  kết hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí  thực hiện một cách hiệu quả trong công tác quản lý báo chí, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí được thuận lợi hoạt động hơn trong sự phát triển của đất nước.

Tác giả bài viết: PV.