Con lợn thứ 11

Ít lâu sau cuộc thử bom nguyên tử của Mỹ trên đảo Bikini . . .

Ít lâu sau cuộc thử bom nguyên tử của Mỹ trên đảo Bikini người ta tổ chức một cuộc họp báo. Một nhà báo hỏi về sự cứu trợ những nạn nhân là những người dân địa phương chịu hậu quả về vụ thử này. Chủ tịch tiểu ban bom nguyên tử Mỹ đã trả lời câu hỏi này như sau:

- Về những nạn nhân thì các bạn không phải lo lắng. Tôi đã gửi biếu họ một chục con lợn.

Có vẻ thoả mãn về cử chỉ đó, chủ tịch tiểu ban nguyên tử quay sang hỏi nhà bác học Albert Einstein:

- Ngài cho biết những suy nghĩ của ngài về Bikini?

Einstein điềm tĩnh trả lời:

- Ông hãy hỏi con lợn thứ 11 về chuyện đó.