LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Khoa học và nhà khoa học

1. Khoa học là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhằm tạo ra những tri thức mới về tự nhiên, xã hội, tư duy, bao gồm tất cả những điều kiện và những yếu tố của quá trình tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học của từng lĩnh vực. Vì vậy, có thể nói khoa học cũng là một trong những biểu hiện của hình thái ý thức xã hội. Với những tri thức đã được tích lũy về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trình độ, kinh nghiệm, phân công, hợp tác, các nhà khoa học đã tạo ra những sản phẩm khoa học, phục vụ đời sống con người và phục vụ xã hội. Những cơ quan nghiên cứu khoa học, những trang bị, thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu, nguồn tư liệu là những cơ sở quan trọng để nhà khoa học có điều kiện tạo ra sản phẩm tốt. Hệ thống khái niệm, phạm trù, thông tin khoa học là kiến thức cơ bản đã được tích lũy từ nhiều năm để nhà khoa học có điều kiện phát triển bước tiếp. Khoa học được coi là một hệ thống hoàn chỉnh về kiến thức để tạo ra kết quả nghiên cứu của từng lĩnh vực; là kết quả của phân công lao động xã hội. Nghiên cứu cơ bản (lý luận) và nghiên cứu ứng dụng là kết quả của nghiên cứu khoa học. Cái này tạo tiền đề để cái kia phát triển. Cái kia là kết quả của nghiên cứu của cái này được phát triển ở trình độ cao.
CHUYÊN ĐỀ
 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
 Thanh niên xung phong trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ
 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Chương II, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được góp ý nhiều nhất
 'Phải có Hiến pháp dân chủ'
 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
 Thực hiện lời hứa với cử tri: “Tôi sẽ phát biểu thẳng thắn “
 Vào Quốc hội không phải để làm quan
 Đại hội Đảng XI
 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Công văn số 23/LHHVN-VP ngày 10/01/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam V/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 Từ Tuyên ngôn độc lập đến Hiến pháp Hồ Chí Minh
 Chương trình Tây Nguyên III
 Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
 Thủ tướng đồng ý xây dựng Chương trình Tây Nguyên III
 Đường sắt cao tốc
 Tàu cao tốc ở Đài Loan vẫn thua lỗ to
 Những bài học từ kết quả bỏ phiếu đường sắt cao tốc
 Chuyên đề bauxit
 “Dự án bauxit chưa tính đến nứt đất, lũ bùn đá”
 Rà soát lại toàn bộ thiết kế hồ bùn đỏ Tây Nguyên
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
 
 

Trang Web Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình   Trang Web Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Bản tin phổ biến kiến thức số 117/2014                     Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  45,448,880  lượt
(89 người Online )