LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Danh bạ / Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
Tên viết tắt QNAUSTA 
Tên cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
Người đứng đầu TS.Nguyễn Ngọc Quang
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực ThS.Nguyễn Văn Diệu
Chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Địa chỉ 54 Hùng Vương TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 
Điện thoại 0510.3810273
Fax
Email qnalhh@vusta.vn, qnalhh@yahoo.com 
Website www.qnausta.com.vn 
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
 
Tôn chỉ mục đích
Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Chức năng, nhiệm vụ
Tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, điều hoà và phối hợp các hoạt động khoa học của các hội thành viên trong các lĩnh vực:
- Phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Liên hiệp hội; tư vấn phản biện và giám định xã hội về khoa học công nghệ và kinh tế xa hội theo yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh; tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ.
- Quản lý và phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội nhằm tập hợp đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ đống góp vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế xã hội của tỉnh, các ngành và địa phương trong tỉnh. Thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Quản lý và tổ chức các hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong khuôn khổ hoạt động của Liên hiệp hội và theo quy định của pháp luật.
 
Lĩnh vực hoạt động hiện tại
- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.
- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp.
- Môi trường.
 
Chương trình/ dự án đang triển khai
Thực hiện tiểu đề tài: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quảng Nam, 2007.
 
Đối tượng hưởng lợi chính
Tất cả mọi người.
Danh sách Hội thành viên:

TT
Tên hội thành viên
Họ và tên chủ tịch Hội
Điện thoại của Chủ tịch hội
Số lượng hội viên
01
Hội làm vườn
Đào Bá Hoàn
05103852931
 
02
Hội Đông y
Nguyễn Như Chính
0914085313
 
03
Hội Xây dựng
Trương Văn Lư
0913480204
 
04
Hội Kỹ thuật cầu đường
Nguyễn Bá Nghĩa
0913480454
 
05
Hội Chăn nuôi – Thú y
Võ Văn Cường
0913474155
 
06
Hội Kinh tế
Nguyễn Văn Hưng
 
 
07
Hội Dược học
Nguyễn Như Chính
0914085313
 
08
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Nguyễn Văn Ban
 
 
09
Hội Thông tin – Tư liệu
Phạm Ngọc Sinh
0913480467
 
10
Hội Nghề cá
Ngô Tấn
0913488548
 
11
Hội KHKT Cơ khí tự động hóa
Hồ Tấn Quyền PCT
 
 
12
Hội Luật gia
Lê Quang Vinh PCT
0913480739
 
13
Hội Kiến trúc sư
Hoàng Văn Sừ
0913480080
 
14
Hội Tin học viễn thông
Hồ Quang Bửu
0913484222
 
15
Hội Châm cứu
Phạm Văn Chuyên
0913430527
 
16
Chi hội Nhi khoa
Trương Thị Sương PCT
05103845611
 
17
Hội tập thể Trường Phan Châu Trinh
Phan Ngọc Thu
0913425059
 
18
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường
Nguyến Ngọc Dũng
0913424151
 
19
Hội Sinh vật cảnh
Phạm Ngọc Sinh PCT
0913480467
 

Danh mục chi tiết các đề tài/dự án mà Liên hiệp hộithực hiện
1.     Đề tài “Điều tra xác lập nhu cầu thông tin và xây dựng bộ tài liệu KHCN bằng ngôn ngữ Cơtu phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào Cơtu tỉnh Quảng Nam”
2.     Đề tài “ Điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
3.     Đề tài “Xây dựng mô hình nông nghiệp nông thôn theo hướng CNH, HĐH tại 02 huyện Điện Bàn và Thăng Bình bằng mô hình nuôi gà thả vườn bằng phương pháp an toàn sinh học”
 
 
CHUYÊN ĐỀ
 Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI: Gắn kết hơn nữa trong mái nhà chung
 Trần Đại Nghĩa - 'ông Phật làm súng'
 Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
 Lâm Đồng: Tọa đàm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
 Phú Yên: Tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
 Chiến dịch Điện Biên Phủ - Đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam
 Điện Biên Phủ - chiến công chói lọi của dân tộc Việt Nam
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Chương II, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được góp ý nhiều nhất
 'Phải có Hiến pháp dân chủ'
 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
 Thực hiện lời hứa với cử tri: “Tôi sẽ phát biểu thẳng thắn “
 Vào Quốc hội không phải để làm quan
 Đại hội Đảng XI
 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Công văn số 23/LHHVN-VP ngày 10/01/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam V/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 Từ Tuyên ngôn độc lập đến Hiến pháp Hồ Chí Minh
 Chương trình Tây Nguyên III
 Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
 Thủ tướng đồng ý xây dựng Chương trình Tây Nguyên III
 Đường sắt cao tốc
 Tàu cao tốc ở Đài Loan vẫn thua lỗ to
 Những bài học từ kết quả bỏ phiếu đường sắt cao tốc
 Chuyên đề bauxit
 “Dự án bauxit chưa tính đến nứt đất, lũ bùn đá”
 Rà soát lại toàn bộ thiết kế hồ bùn đỏ Tây Nguyên
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
 
 

Trang Web Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình   Trang Web Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Bản tin phổ biến kiến thức số 121/2014                     Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,074,156  lượt
(36 người Online )