LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
 Thông báo  Tổ chức khác
Cơ hội tài trợ tháng 4/2010 (11:49:02 Ngày 07/04/2010)

Công bố học bổng Năng lực lãnh đạo Australia 2011

Đại sứ quán Australia trân trọng thông báo bắt đầu nhận đơn xin Học bổng Năng lực lãnh đạo Australia (ALA) cho năm học 2011.

Tối đa 200 suất học bổng ALA sẽ được cấp cho những ứng viên xuất sắc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để tham gia các khoá học sau đại học tai Australia năm 2011.

Học bổng Năng lực lãnh đạo là một phần thuộc Chương trình Học bổng Australia do thủ tướng Australia Kevin Rudd công bố tháng 11 năm 2009.

Từ năm 2006 tới nay đã có 72 ứng viên Việt Nam được cấp học bổng này - với tổng giá trị học bổng 9.5 triệu đô la Australia tương đương hơn 160 tỉ đồng Việt Nam.

Học bổng ALA nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, xây dựng các mối quan hệ và đối tác, và giải quyết các vấn đề ưu tiên đang ảnh hưởng tới con người trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các ứng viên sẽ  được tuyển chọn trên cơ sở phẩm chất lãnh đạo và thành tích học tập trong các lĩnh vực ưu tiên sau: tăng trưởng kinh tế, giáo dục, môi trường, an ninh lương thực, giới, quản trị nhà nước, y tế, hỗ trợ người khuyết tật, nhân quyền, cơ sở hạ tầng, ổn định khu vực, phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Học bổng ALA cấp kinh phí học tập bậc thạc sỹ và tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu tại Australia. Học bổng ALA có giá trị lên tới 150.000 đô la Australia cho bậc học thạc sỹ và 300.000 đô la Australia cho bậc học tiến sỹ. Học bổng còn bao gồm một chương trình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên sâu cho tất cả những người nhận học bổng.

Trong số hơn 3000 cựu sinh viên Việt Nam của chương trình Học bổng Australia (Học bổng ALA, Học bổng phát triển Australia và học bổng Endeavour), rất nhiều người đã thành công trong sự  nghiệp và đóng góp cho sự phát triển về kinh tế và xã hội đầy ấn tượng của Việt Nam.

Hạn cuối cùng nhận đơn xin Học bổng Năng lực lãnh đạo Australia (ALA) là ngày Thứ Tư, 30/6/2010.

Để biết thêm thông tin về học bổng ALA và quá trình nộp đơn, xin mời truy cập trang web:

http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm

 

Chương trình học bổng của Quĩ General Electric 2010 dành cho sinh viên năm thứ nhất tại Việt Nam

Học bổng này dành cho sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đang theo học các chuyên ngành kinh doanh, kỹ sư và khoa học cơ bản. Sinh viên phải đang theo học tại một số trường đại học trong danh sách kèm theo.

Hạn chót: 31/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.iievn.org/WebPage/Default/DetailNews.aspx?parentCateId=61&id=282

 

Chương trình học bổng ngành nông lâm và tài nguyên thiên nhiên (RFPP)

Hạn chót: 31/3 và 30/9 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.rfpp.ethz.ch/

 

Học bổng Quỹ Crawford 2010

Chương trình này dành cho lĩnh vực nông nghiệp, theo học tại Úc

Hạn chót: 12/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại www.crawfordfund.org

 

Học bổng quốc tế Rothamsted – nông nghiệp bền vững tại các nước đang phát triển

Dành cho lĩnh vực nông nghiệp và nghiên cứu môi trường.

Hạn chót: 8/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.rothamsted-international.org/RIFS_applying_deadlines.shtml

 

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên Nam-Nam

Chương trình này dành cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, những người đã có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, thuộc tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Hạn chót: 30/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.codesria.org/spip.php?article509&lang=en

 

Hỗ trợ nghiên cứu của IFS

IFS dành cho các đề xuất dự án nghiên cứu của các nhà khoa học tại các nước đang phát triển về chủ đề quản lý bền vững các nguồn tài nguyên sinh học. Ứng viên phải là công dân của một nước đang phát triển, có ít nhất là bằng thạc sĩ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương, dưới 40 tuổi, hoặc mới bắt đầu tham gia vào quá trình nghiên cứu, làm việc tại một trường đại học, viện nghiên cứu quốc gia hoặc một tổ chức phi chính phủ có mục đích chính là nghiên cứu.

Hạn chót: 30/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.ifs.se/Forms/how_to_apply.asp

 

Học bổng toàn cầu 2010 của YouthActionNet

Chương trình này dành cho các doanh nhân xã hội trẻ.

Hạn chót: 9/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.youthactionnet.org/?fuse=apply

 

Học bổng thạc sĩ CNTT vì sự phát triển tại Đại học Manchester

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/postgraduate/taught/funding/

 

Quỹ Tài trợ Thanh niên Đô thị của UN-HABITAT

Quỹ sẽ hỗ trợ tài chính cho các dự án sáng tạo nhằm thúc đẩy tạo việc làm, quản lý nhà nước, chỗ ở và môi trường an toàn cho thanh niên. Chỉ dành cho ứng viên từ 15-32 tuổi tại các nước đang phát triển.

Hạn chót: 15/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=637

 

Giải thưởng World Challenge

Giải thưởng này nhằm tìm kiếm các dự án nhằm tái định dạng cộng đồng thông qua phát triển sáng tạo và bền vững, các doanh nghiệp nhỏ tìm ra giải pháp tại chỗ đối với vấn đề cấp bách nhất của thế giới hiện nay.

Các nhóm chủ đề chính bao gồm: phúc lợi cộng đồng và doanh nghiệp; sức khỏe và giáo dục; nông nghiệp bền vững; năng lượng; nước; môi trường.

Thông tin chi tiết xin xem tại www.theworldchallenge.co.uk.

 

Sáng kiến Khí hậu quốc tế - ICI mời nộp đề xuất dự án về bảo vệ môi trường khí hậu tại các nước đang phát triển

Hạn chót: 15/4/2010 và 31/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/application

 

Quỹ Hòa bình Goi – Cuộc thi viết tiểu luận quốc tế

Chủ đề của năm nay là: "Vai trò của tôi trong việc kiến tạo một thế giới hòa bình".

Hạn chót: 30/6/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1001.html

 

Giải thưởng nhân đạo Conrad N. Hilton

Giải thưởng này được trao hàng năm cho một tổ chức đã có những nỗ lực phi thường trong việc hỗ trợ những người trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hạn chót: 30/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.hiltonfoundation.org/main.asp?id=43&side=1==

 

Mời đề cử giải Quán quân Đa dạng Sinh học ASEAN

Hạn chót: 15/7/2010. 

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=205

 

Chương trình học bổng UNESCO (2010-2011)

Đây là chương trình học bổng ngắn hạn (tối đa 6 tháng).

Hạn chót: 30/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Chương trình học bổng sau đại học tại Đại học Birmingham

Hạn chót:  28/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.international.bham.ac.uk/prospective/scholarships/irscholarships.shtml

 

Quỹ “La Caixa” - Barcelona – Chương trình học bổng cho các nước đang phát triển

Hạn chót: 15/7/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html

 

Học bổng sau đại học cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Westminster, Anh

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/postgraduate-scholarships

 

Học bổng Emile Boutmy 2010-2011 (Pháp)

Hạn chót: 15/3/2010 (bậc sau đại học) và 4/5/2010 (bậc đại học).

Thông tin chi tiết xin xem tại http://admissions.sciences-po.fr/en/financial-support-emileboutmy

 

Học bổng Cựu sinh viên IMD ngành quản trị doanh nghiệp – Thụy Sĩ

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Shell.cfm

 

Học bổng JIM ELLERT – Thụy Sĩ

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Jim-Ellert.cfm

 

Học bổng NESTLE dành cho phụ nữ

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Nestle.cfm

 

Học bổng của Đại học Twente – Hà Lan

Học bổng này phải do một giảng viên của trường đề cử.

Hạn chót: 10/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.utwente.nl/internationalstudents/scholarshipsandgrants/multiplecontinents/uts/

 

Chương trình học bổng Hà Lan

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/the-netherlands-fellowship-programmes

 

Học bổng của Cơ quan Phát triển New Zealand

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.nzaid.govt.nz/scholarships/

 

Học bổng IDPM – Đại học Manchester

Viện Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Phát triển (IDPM) thuộc Khoa Môi trường và Phát triển, Đại học Manchester sẽ cấp 7 suất học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển theo học sau đại học tại trường.

Hạn chót: 28/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/postgraduate/taught/funding/

 

Học bổng thạc sĩ về Phát triển và Qui hoạch Đô thị Toàn cầu, Đại học Manchester

Hạn chót: 30/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.sed.manchester.ac.uk/postgraduate/taught/funding/GUDPbursary.htm

 

Học bổng thạc sĩ quản trị doanh nghiệp mang tên Nhà lãnh đạo tương lai của IMD

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Future-Leaders.cfm

 

Học bổng của chính phủ Hungary 2010-2011

Hạn chót: 15/4/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.scholarship.hu/LinkClick.aspx?fileticket=4nX4fw2N_d8%3d&tabid=184&language=en-US

 

Giải thưởng Stockholm Challenge 2010

Giải thưởng Stockholm Challenge cho bạn cơ hội độc đáo trong việc quảng bá dự án của mình, tìm nhà đầu tư mới và mở rộng mạng lưới chuyên môn.

Hạn chót: 1/8/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.stockholmchallenge.org/

 

Chương trình học bổng thạc sĩ quốc tế 2010 – Đại học Exeter

Hạn chót: 7/5/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://admin.exeter.ac.uk/academic/scholarships/postgraduate/intmasters.shtml

 

Học bổng quốc tế, Đại học Sydney

Dành cho sinh viên đăng ký nhập học tại trường, hồ sơ nhập học phải gửi chậm nhất vào ngày 31/7 hoặc 31/12 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.usyd.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/index.shtml#usi

 

Chương trình tài trợ nhỏ của Công ước Ramsar

Dành cho các đề xuất dự án có đóng góp vào việc triển khai Kế hoạch chiến lược của Công ước giai đoạn 2003-2008 trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các địa danh trong Công ước, hoặc cung cấp hỗ trợ trong công tác chuẩn bị.

Hạn chót: 30/6/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68-159_4000_0__

 

Học bổng quốc tế về quản lý nguồn nước

Hạn chót: 27/8/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.icewarm.com.au/page.php?pId=183

 

Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam
In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :
CHUYÊN ĐỀ
 Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI: Gắn kết hơn nữa trong mái nhà chung
 Trần Đại Nghĩa - 'ông Phật làm súng'
 Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
 Lâm Đồng: Tọa đàm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
 Phú Yên: Tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
 Chiến dịch Điện Biên Phủ - Đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam
 Điện Biên Phủ - chiến công chói lọi của dân tộc Việt Nam
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Chương II, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được góp ý nhiều nhất
 'Phải có Hiến pháp dân chủ'
 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
 Thực hiện lời hứa với cử tri: “Tôi sẽ phát biểu thẳng thắn “
 Vào Quốc hội không phải để làm quan
 Đại hội Đảng XI
 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Công văn số 23/LHHVN-VP ngày 10/01/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam V/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 Từ Tuyên ngôn độc lập đến Hiến pháp Hồ Chí Minh
 Chương trình Tây Nguyên III
 Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
 Thủ tướng đồng ý xây dựng Chương trình Tây Nguyên III
 Đường sắt cao tốc
 Tàu cao tốc ở Đài Loan vẫn thua lỗ to
 Những bài học từ kết quả bỏ phiếu đường sắt cao tốc
 Chuyên đề bauxit
 “Dự án bauxit chưa tính đến nứt đất, lũ bùn đá”
 Rà soát lại toàn bộ thiết kế hồ bùn đỏ Tây Nguyên
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
 
 

Trang Web Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình   Trang Web Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Bản tin phổ biến kiến thức số 121/2014                     Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,074,172  lượt
(38 người Online )