LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
 Tin tức-Sự kiện  LHH địa phương
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (14:53:49 Ngày 31/05/2012)
Vừa qua, theo yêu cầu, hướng dẫn của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Liên hiệp hội Sơn La đã báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

1. Kết quả bước đầu

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp hội Sơn La) thành lập theo quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 21.4.2010 của UBND tỉnh Sơn La. Đại hội nhiệm kỳ I( 2010-2015) ngày 15/5/2010. Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên là Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch các Hội thành viên. Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên. Chủ tịch chuyên trách  nguyên là uỷ viên Ban hường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách kiêm Tổng thư ký nguyên là Phó Giám đốc Sở Khoa học Công Nghệ, 02 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là Chủ tịch Hôi Khoa học Kinh tế và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Ban Kiêm tra gồm 05 ủy viên. Sau đại hội, Ban Chấp hanh đã có quyết định phân công  công việc cho các uỷ viên, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành. Cơ quan Liên hiệp hội có quy chế hoạt động.

Liên hiệp hội hiện có 7 biên chế: 05 chuyên viên, 01 kế toán, 01 lái xe. Hiện tại Liên hiệp hội mới thành lập Văn phòng cơ quan làm công tác tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực.

Liên hiệp hội có trụ sở riêng (Khu liên cơ quan các hội), được 05 phòng làm việc, 01 phòng họp, 01 hội trường, gara ô tô và công trình phụ, sân chơi thể thao. Được trang bị ô tô 4 chỗ ngồi và các  phương tiện làm việc đầy đủ, có hệ thống máy tính nối mạng.

Liên hiệp hội có Chi bộ và Công đoàn cơ quan.

Từ tháng 9 năm 2011, Liên hiệp hội và 5 hội thành viên được UBND tỉnh chính thức có quyết định đưa vào danh sách  các hội đặc thù của địa phương. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu làm công tác hội chuyên trách của các hội đặc thù được tỉnh quyết định ở mức cao trong khung quy định của nhà nước( Chủ tịch hệ số 5, Phó chủ tịch hệ số 4,5, Tổng thư ký hệ số 4,0).

Liên hiệp hội đã bước đầu triển khai một số hoạt động. Đã có các hình thức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ. Lãnh đạo và chuyên viên đi dự 10 cuộc hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức; Tự tổ chức 02 cuộc tập huấn hội thảo về công tác của Liên hiệp hội; Tổ chức đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm của hơn 10 Liên hiệp hội tỉnh bạn.

Đã phối hợp với các ngành, đơn vị thành lập mới được 02 hội là hội Đông y, Hội Luật gia, phát triển hội thành viên từ 10 hội( 2010) lên 12 hội( 2012). Một số hội khác đang chuẩn bị thành lập( Hội di sản văn hoá, Hội cựu giáo chức, Hiệp hội du lịch, Hội tin học…). Liên hiệp hội đã cùng các hội thành viên ban hành quy chế phối hợp hoạt động. Đã tổ chức một cuộc hội thảo về việc củng cố các hội thành viên và 1 cuộc về hội tiềm năng và hội viên tập thể. Đã phối hợp với các Hội thành viên, các ngành, các đơn vị lập danh sách trên 50 chuyên gia  trên các lĩnh vực nhằm tạo nguồn để thành lập các hội đồng chuyên môn của Liên hiệp hội.          

Đã tổ chức 02 cuộc hội thảo lớn: Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; Hội thảo về Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ trì nghiên cứu 01 đề tài cấp tỉnh (2011-2012), đề xuất 01 đề tài ghi vào chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014; Lãnh đạo LHH thường xuyên tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh.

Đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Festival sáng tạo tuổi trẻ toàn tỉnh( 2011). Năm 2012, chủ trì tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật  (đã triển khai từ tháng 3/2012). Dự kiến năm 2013 chủ trì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh; Có bài tham luận tại hội thảo toàn quốc về mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách đối với Liên hiệp hội và nhiều bài trên ấn phẩm và Trang Website của Liên hiệp hội Việt Nam;

Đã xuất bản 05 số Bản tin “Trí thức với khoa học và công nghệ”. Đang xây dựng Trang Website SUSTA.VN  để đưa vào hoạt động trong quý III.2012.

Đã phối hợp chuẩn bị và trình Ủy Ban nhân dân Tỉnh ra Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 27.12.2010 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 177-KH/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ. Đã trình ban thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp hội. Đang chuẩn bị trình: Đề án “Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ”; Quy chế tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT.

2. Hạn chế, tồn tại

- Việc tập hợp, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh còn hạn chế. Số hội thành viên còn ít, phát triển chậm, trí thức tham gia các hội chuyên ngành chưa nhiều. Mối liên kết gắn bó, điều hòa phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên với Liên hiệp Hội chư­a được phát huy nhiều.

- Công tác  của Liên hiệp hội còn một số nhiệm vụ quan trọng chưa triển khai được, đó là công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh sáng tạo... Công tác tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến đội ngũ trí thức, đến  khoa học công nghệ còn ít.

- Trình độ, năng lực của cán bộ, chuyên viên  còn hạn chế. Phương thức làm việc chuyển đổi còn chậm so với tính chất họat động chuyển từ cơ quan hành chính sự nghiệp sang tổ chức Hội.

Phan Đức Ngữ
In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :
CHUYÊN ĐỀ
 Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI: Gắn kết hơn nữa trong mái nhà chung
 Trần Đại Nghĩa - 'ông Phật làm súng'
 Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
 Lâm Đồng: Tọa đàm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
 Phú Yên: Tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
 Chiến dịch Điện Biên Phủ - Đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam
 Điện Biên Phủ - chiến công chói lọi của dân tộc Việt Nam
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Chương II, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được góp ý nhiều nhất
 'Phải có Hiến pháp dân chủ'
 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
 Thực hiện lời hứa với cử tri: “Tôi sẽ phát biểu thẳng thắn “
 Vào Quốc hội không phải để làm quan
 Đại hội Đảng XI
 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
 Sửa đổi Hiến pháp 1992
 Công văn số 23/LHHVN-VP ngày 10/01/2013 của Liên hiệp Hội Việt Nam V/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 Từ Tuyên ngôn độc lập đến Hiến pháp Hồ Chí Minh
 Chương trình Tây Nguyên III
 Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
 Thủ tướng đồng ý xây dựng Chương trình Tây Nguyên III
 Đường sắt cao tốc
 Tàu cao tốc ở Đài Loan vẫn thua lỗ to
 Những bài học từ kết quả bỏ phiếu đường sắt cao tốc
 Chuyên đề bauxit
 “Dự án bauxit chưa tính đến nứt đất, lũ bùn đá”
 Rà soát lại toàn bộ thiết kế hồ bùn đỏ Tây Nguyên
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
 
 

Trang Web Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình   Trang Web Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Bản tin phổ biến kiến thức số 121/2014                     Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,130,388  lượt
(41 người Online )